Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Elina Vuola

Toimin tutkijana Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen laitoksella, jossa olen ollut vuodesta 1994. Olen tietyllä tavalla ehkä tyypillinenkin esimerkki ihmisestä, joka on halunnut yhdistää tutkimusta ja toimintaa ja joka pitää tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä tärkeänä. Akateeminen yhteisö on myös paikka, jossa voi rauhassa miettiä ja analysoida asioita, johon ei useinkaan kansalaisjärjestötyössä jää tarpeeksi aikaa. Haluni yhdistää teoria ja käytäntö on törmännyt sekä "teorian" aliarvioimiseen aktivistien parissa että "käytännön" puuttumiseen tutkijoiden maailmasta. Yhdistäminen onkin vaikeaa. Joskus painottuu yksi, joskus toinen, harvemmin ne kulkevat aidosti rinta rinnan. CRASH:n piirissä toimii ihmisiä, jotka kokevat näitä samoja vaikeuksia ja haasteita, mikä on pääsyyni olla siinä mukana.
Olen koulutukseltani teologian tohtori (etiikka ja uskonnonfilosofia), tein pro gradu -työni aikoinaan (1986) feministiteologiasta tai teologisesta naistutkimuksesta. Olen tutkijana monitieteinen, mitä kuvastaa sekin, että minulla ei ole koskaan ollut yhtä ainoaa kotipesää yliopistolla. Tärkeimmät yhteisöni matkan varrella ovat olleet eri alojen naistutkijat, Latinalaisen Amerikan tutkijat sekä kehitysmaatutkimus - kaksi ensimmäistä myös mitä suurimmassa määrin kansainvälisessä mielessä. "Kehitysmaista" asiantuntemukseni ja kokemukseni liittyvät nimenomaan Latinalaiseen Amerikkaan, erityisesti Keski-Amerikkaan, jonne ensimmäinen matkanikin vuonna 1986 suuntautui nimenomaan aktivistina, repputuristina ja free lance -toimittajana. Vasta silloin tutustuin latinalaisamerikkalaiseen vapautuksen teologiaan, josta tein väitöskirjani vuonna 1997. Espanjan kielen olen oppinut Amerikan mantereella.
Vuosien 1986 ja 1997 välissä tein muun muassa seuraavaa: olin töissä kahdessa suomalaisessa kansalaisjärjestössä (Suomi-Nicaragua -seura ja Suomen Luonnonsuojeluliitto); matkustin useamman kerran Keski-Amerikassa, lähinnä Nicaraguassa (muun muassa suomalaisten kahvinpoimintaprikaatien matkanjohtajana ja tulkkina); kaksi tytärtä (Elsa 1993 ja Kerttu 1997); toimin free lance -toimittajana lähinnä Keski-Amerikan poliittisten kriisien taustoihin liittyen; toimin suomalaisessa solidaarisuusliikkeessä ja vähän muissakin liikkeissä (toisten crashiläisten tapaan oikea liikenainen siis); kirjoitin ja esitelmöin julkisuudessa mm. Keski-Amerikan tilanteeseen, Latinalaisen Amerikan tutkimukseen ja naistutkimukseen liittyen; kirjoitin kirjan Köyhien jumala. Johdatus vapautuksen teologiaan (Gaudeamus 1991); aloitin jatko-opinnot, minkä vuoksi vietin puoli vuotta Chicagossa USA:ssa (1991, Persianlahden sodan ajan) ja Costa Ricassa lähes kaksi vuotta 1991-1993; ja sitten väittelin syyskuussa 1997.
Väitöskirjani Limits of Liberation. Praxis as Method in Latin American Liberation Theology and Feminist Theology käännettiin myöhemmin myös espanjaksi ja julkaistiin sekä Espanjassa (2000) että Ecuadorissa (2001), joka on minulle erittäin tärkeää. Nyt alkuperäisestä englanninkielisestä kirjasta on tulossa kansainvälinen editio (Sheffield Academic Press, 2002). Suomen Kuvalehden kolumnistina toimin yli kolme vuotta (1996-1999) Sen jälkeen olen toiminut Suomen Akatemian rahoittamana tutkijana. Opetan yliopiston eri laitoksilla tuntiopettajana, esimerkiksi keväällä 2002 kurssin Sukupuolen rakentuminen Latinalaisessa Amerikassa. Nykyisin kirjoitan tutkimukseeni liittyen lähinnä englanniksi (jonkin verran myös espanjaksi), mikä on myös ongelmallista.
Julkaisujani on listattuna Helsingin yliopiston JULKI-tietokannassa (http://www-db.helsinki.fi/julki/.), muita linkkejä ovat:
http://www.valt.helsinki.fi/kmi/Laitos/henksto/roster/STAFF/Vuola/ EVhead1.htm
ja http://www.helsinki.fi/akka-info/tiedenaiset/vuola.html
(Tämä on Helsingin yliopiston kirjaston vuonna 2000 kokoama näyttely Tiedenaisia - Women of Learning, jossa esiteltiin eri alojen suomalaisia tutkijanaisia).