Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto
- Lue lisää


Crash on tutkimusorientoitunut yhteiskuntapoliittinen yhdistys. Se tutkii ja toimii oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Crash on huolissaan eriarvoistumisesta ja sellaisesta yhteiskuntapolitiikasta, joka on unohtanut kansallisen ja kansainvälisen solidaarisuuden ja oikeudenmukaisuuden ihanteet.
Ajankohtaista:

Kollektiivista vastuuta Malawissa

Eteläisen Malawin Mangochin läänissä paikallinen opettaja, sairaanhoitaja ja terveyskeskuksen työntekijät päättivät alkaa toimia yhdessä Lungwenan alueen perheiden tukemiseksi. He perustivat Pemphero lastensäätiön (Pemphero Children’s Foundation) vuonna 2002. Alueen perheet ovat köyhiä ja ne ovat joutuneet perhekoon kasvaessa taloudellisesti tiukoille.

Tehtiin aloite yhteismaasta, jonka tuotolla rahoitettaisiin iltapäiväkouluja ja ateriapalveluja sekä tuettaisiin perheitä lasten koulukuluissa. Pemphero on kyläpäälliköiden ja huoltajien aktiivisuuden myötä laajentunut toimimaan 12 kylän alueella.

- Lue lisää

   Sivuja päivitetty 27.12.2014