Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

Mikä Crash on?

Marraskuussa 2000 kuusitoista naista perusti Helsingissä Crash-yhdistyksen. Crash ei kuitenkaan ole naisjärjestö, vaan naisvaltaista toimintakulttuuria vahvistava yhteiskuntapoliittinen tutkimusorientoitunut yhdistys.

Crash on perustettu vastaamaan moniin haasteisiin.

Crash tutkii ja toimii oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Crash tuottaa, välittää ja analysoi tietoa sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Crash kirjoittaa ajankohtaisiin yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin pureutuvia kannanottoja, tuottaa julkaisuja, järjestää ja osallistuu tapahtumiin (seminaareista mielenilmauksiin), ylläpitää www-sivuja sekä tekee yhteistyötä muiden samojen asioiden parissa toimivien tahojen kanssa. Crash myös luo kansainvälistä tutkijoiden ja aktivistien verkostoa.

Crash pyrkii vaikuttamaan politiikkaan ja päätöksentekoon Suomessa ja kansainvälisesti.

Crash on huolissaan eriarvoistumisesta ja sellaisesta yhteiskuntapolitiikasta, joka on unohtanut kansallisen ja kansainvälisen solidaarisuuden ja oikeudenmukaisuuden ihanteet.
Crash on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Crashin toiminta perustuu sen jäsenten asiantuntemukseen, yhteyksiin ja taustaan sekä tutkimus- ja selvitystoimintaan. Yhdistyksen pitkäaikaiset toimintaohjelmat ovat seuraavat:

1) Globalisaatio, Pohjoisen ja Etelän suhteet, kehityspolitiikka, talouden demokratia, sodat ja kriisien hallinta
2) Ihmisoikeudet, tasa-arvokysymykset, naisten asema
3) Sosiaaliset oikeudet ja hyvinvointipolitiikan lähtökohdat
4) Demokratia, kansalaisten osallistuminen
5) Lasten ja nuorten asema, kasvatus

Crash on nuori ja pieni järjestö, mutta sen tavoitteena on vähitellen laajentua. Varsinaisiksi jäseniksi voivat hakea sellaiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen toimintaperiaatteet ja haluavat olla aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa. Kannatusjäseneksi puolestaan voivat liittyä henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.