Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Liisa Laakso

Olen Rovaniemi klubin perustajajäsen ja siis kotoisin Rovaniemeltä http://www.rovaniemi.fi/contentparser.asp? deptid=981, josta muutin Helsinkiin vuonna 1980 opiskelemaan valtio-oppia, poliittista historiaa ja käytännöllistä filosofiaa. Syksystä 2004 lähtien olen ollut kansainvälisen kehitystyön professori Jyväskylän yliopistossa http://www.jyu.fi/yhtfil/intldev/. Aiemmin olen ollut töissä Helsingin yliopistossa, yleisen valtio-opin laitoksella http://www.valt.helsinki.fi/vol/ ja kehitysmaatutkimuksen laitoksella http://www.valt.helsinki.fi/kmi/. Olen ollut vierailevana tutkijana Yhdysvalloissa ja Zimbabwessa ja luennoitsijana Leuvenin yliopistossa Belgiassa.
Tutkimustyössäni pääasiallinen kiinnostuksen kohteeni on ollut valtio. Niinpä päädyin tutkimaan maita, joissa valtion ja poliittisen järjestelmän toimiminen ainakin näennäisesti on ongelmallista. Tein gradu–työni Libanonin konfliktista ja väitöskirjani vaaleista Zimbabwessa. Näiden tapaustutkimusten kautta uskon oppineeni enemmän modernin valtion rakenteesta ja toimintaperiaatteista kuin opiskelemalla vain länsimaisia poliittisia järjestelmiä.
Suurin osa julkaisuistani löytyy Helsingin yliopiston julkaisutietokannasta, JULKIsta http://www-db.helsinki.fi/julki/. Asiantuntemukseni piiriin kuuluvat etniset konfliktit, monipuoluedemokratian edistäminen, ihmisoikeudet, poliittinen ehdollistaminen, rakennesopeutus, EU:n kehitysyhteistyö ja siviilikriisinhallinta. Olen tehnyt selvitystöitä Ulkoasianministeriölle demokratian ja ihmisoikeuksien alalta ja toiminut Kehitysmaasuhteiden neuvottelukunnassa, kansallisessa kehitysrahoitusta pohtivassa toimikunnassa sekä Helsinki-prosessin seurantaryhmässä. Olen myös ollut Suomalaisen kirjallisuuden edistämisseurassa ja toiminut asiantuntijana Euroopan komissiossa tutkimushanke-ehdotusten arvioinnissa. Lisäksi olen ollut mukana Suomen rauhantutkimusyhdistyksen http://www.helsinki.fi/lehdet/kosmo/kosmo.html, Valtiotieteellisen yhdistyksen http://www.helsinki.fi/jarj/vty/, Kehitystutkimuksen seuran ja Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seuran http://www.valt.helsinki.fi/staff/jauneslu/katse.htm toiminnassa. Kansainvälisistä yhteistyötahoistani tärkeimpiä ovat European Association of Development Research and Training Institutes http://www.eadi.org/ ja Pohjoismainen Afrikkainstituutti http://www.nai.uu.se/.
Minuun saa parhaiten yhteyttä sähköpostitse: liisa.laakso[a]yfi.jyu.fi