Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Miia Toikka

Työskentelen Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksessa eli Kepassa (http://www.kepa.fi/) kansalaisjärjestöjen yhteisen ruokakampanjan, Ruoka-ajan (http://www.ruoka-aika.net/) koordinaattorina. Kampanjan keskeinen viesti on, että Suomella ja suomalaisilla on rooli ja vastuu maailman nälkäongelman ratkaisemisessa. Kampanja pyrkii sekä vaikuttamaan politiikkaan että lisäämään tavallisten ihmisten tietoisuutta nälän syistä ja arkisten kulutusvalintojen globaaleista vaikutuksista.
Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta syksyllä 2001. Pääaineena opiskelin sosiologiaa ja sivuaineina talous- ja sosiaalihistoriaa sekä kehitysmaatutkimusta. Graduni käsitteli monikulttuurisuutta ideologisena käytäntönä. Empiirisen aineiston muodosti Helsingin kaupungin kansainvälisessä kulttuurikeskuksessa Caisassa tekemäni etnografinen kenttätyö.
Opiskeluaikana osallistuin monien eri yhdistysten ja ryhmien toimintaan, mm. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehyvaliokunnassa, Ympäristö ja Kehitys ry:ssä, Talousavain-ryhmässä, Suomen Rauhanliiton Rauhankoulussa ja Afrikan tähti ry:ssä. Ympäristö ja Kehitys ry:ssä vastaan edelleen yhteistyöstämme Kenian Green Belt Movementin kanssa. Olen mukana myös Amnestyn Suomen osaston toiminnassa.
Julkaisut:
Simola, Eeva - Toikka, Miia (2002): Globaali kurina. Nälkä ja maailman ruokatalous. Kehitysyhteistyön Palvelukeskus. Saatavilla pdf-muodossa: www.ruoka-aika.net.
Toikka, Miia (2001): Monikulttuurisuus ideologisena käytäntönä. Etnografinen tutkimus kansainvälisestä kulttuurikeskuksesta. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.
Hakkarainen, Outi - Toikka, Miia - Wallgren, Thomas (toim.) (2000): Unelmia maailmasta. Suomalaisen kehitysmaaliikkeen juurilla. Like ja Suomen Rauhanpuolustajat.
Toikka, Miia - Tuominen, Kaisu (1998): Globalisaation oireet. Kehitysyhteistyön Palvelukeskus.