Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Siru Aura

Asun Helsingissä, Pajamäessä. Olen naimisissa ja pienen tytön äiti. Olen ollut mukana Crashissä vuodesta 2001 alkaen.
Työskentelen Helsingin yliopistolla, sosiologian / sosiaaliantropologian laitoksella väitöskirjatutkimusta puurtaen. Aikaisemmin olen työskennellyt toimittajana sekä muun muassa Kepan tiedottajana. Tekeillä olevan väitöskirjatutkimukseni työnimenä on Näkökulma marginaalista - Eronneet naiset Intiassa. Työssäni analysoin avioeron symbolisia ja käytännöllisiä merkityksiä intialaisten naisten elämässä. Suurkaupungissa asuvien naisten arjen toimintaa ja vuorovaikutussuhteita tarkastelemalla tutkin, miten naiset uudelleen järjestävät elämäänsä eron jälkeen ja luovat itselleen uutta, parempaa asemaa sekä yksilönä että osana laajempaa kokonaisuutta; perhettä, sukua ja yhteiskuntaa. Tarkastelen myös Intian perhelainsäädännön merkityksiä tässä prosessissa. Tutkimus perustuu 16 kuukauden antropologiseen kenttätyöhön Bangaloren suurkaupungissa, Etelä-Intiassa, vuosina 1996 (4kk) ja 2000 (12kk). Tapasin naisia muun muassa seuraavissa järjestöissä, Vimcohana, Women's Voice ja Sanitha Sahayavani, joiden muuhunkin toimintaan osallistuin. Akateeminen yhteyteni oli NIAS:n (National Institute of Advanced Studies, Indian Institute of Science), Gender Unit.

Tutkimukseni ja Intia ovat olleet kimmokkeena myös järjestötoimintaani. Ensimmäinen Intia-kokemukseni tuli ICYE/Maailmanvaihto -järjestön vapaaehtoistyöohjelmassa 1994-95, jonka jälkeen toimin muutaman vuoden ajan ICYEn aktiivi-jäsenenä. Tällä hetkellä olen CRASHin lisäksi mukana FinnWID:ssä, joka on naisten asemasta ja kehityskysymyksistä kiinnostuneiden henkilöiden järjestö. FinnWID on osa laajempaa kansainvälistä verkostoa ja WIDEn (Women in Development Europe) alajärjestö. Olen myös mukana Kepan (Kehitysyhteistyön Palvelukeskus) Etelä-Aasia Diaologiryhmässä (South Asia Dialogue Group). Lisäksi olen pohjoismaisen tieteellisen seuran Nordic Association for South Asian Studies hallituksen jäsen.
Yhteystietoni:
sähköposti: siru.aura[a]helsinki.fi
Koodisanoja:
Etelä-Aasia, Intia, sosiaaliantropologia, gender, naiset,
Julkaisut, tutkimukseeni/Intiaan liittyvät:
"Olen niin rohkea nykyään" Avioero ja naiseuden tulkinnat intialaisessa suurkaupungissa. Suomen Antropologi 24 (1) 1999: 29-50.
Intialainen näkökulma opettaa kulttuurieroista. Eikö äitisi välitä sinusta tippaakaan? Kumppani 4/1996.
Rakkautta pienellä liekillä. Kumppani 1/1997.
Hetkiä intialaisessa kylässä. Suomi 2/1995.
WWW-linkkejä:
Sosiaaliantropologian laitos: http://www.helsinki.fi/hum/antropologia/
http://www.iisc.ernet.in/nias/
Järjestöyhteydet, Intia, Bangalore: http://www.bangalorecares.org/
National Institute of Advanced Studies, Bangalore: http://www.iisc.ernet.in/nias/
FinnWID: http://www.saunalahti.fi/finnwid
WIDE: www.eurosur.org/wide/porteng.htm
Nordic Association for South Asian Studies: http://130.225.203.37/NASA/