Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Afrikkakuva ja median vastuu

Liisa Laakso

Kongon presidentin Laurent Kabilan murha nosti tuokioksi median valokiilaan aikamme vakavimman selkkauksen: Keski-Afrikan sodan. Koska kiinnostus heräsi yhtäkkiä ja oltiin jo etukäteen tietoisia siitä, että se myös häviää nopeasti, uutisoinnin pinnallisuus, kansainvälisten uutistoimistojen asiantuntijalausuntojen toistaminen ja pienet asiavirheet ovat ehkä ymmärrettäviä. Afrikan politiikkaan perehtyneenä tutkijana olen hyväksynyt sen, että tutkimuskohteeni on "eksoottinen". Afrikka on kaukana Suomesta. On aivan luonnollista, että se on marginaalinen suomalaisessa mediassa. Toisaalta Lähi-itäkin on aika kaukana. En ole koskaan ymmärtänyt, miksi suomalaiselle yleisölle täytyy niin juurta jaksain selittää kaikki poliittiset käänteet sillä suunnalla. Riittääkö syyksi se, että Israel on tärkeä Yhdysvalloille? Afrikka ei ole tärkeä millekään suurvallalle.
Se, mitä Afrikkaa seuraavana tutkijana on kuitenkin vaikea ymmärtää, on kielteisyys, jolla Afrikan valtavia ongelmia käsitellään. Mediassa kerrotaan Afrikasta toivottomana maanosana.
Afrikan parantaminen ei tietenkään ole journalismin tehtävä. "Objektiiviseen" tiedonvälitykseen tottuneesta yleisöstä näyttäisi lapselliselta, jos lehtiartikkelit vakavista ongelmista päätyisivät suositusluetteloon "mitä meidän pitäisi tehdä." Mutta aivan yhtä asiatonta on kertoa näistä ongelmista tavalla, joka antaa ymmärtää, että niille ei voi tehdä mitään.
Jos on olemassa ongelmia, on olemassa myös ratkaisuja. Ratkaisujen hahmottaminen ei aina ole helppoa - siihen tarvitaan tietoa ja tahtoa. Mutta se on mahdollista. Kyse on yksinkertaisesta, mutta tärkeästä asiasta, joka on sivilisaation perusta.
Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalle valitussa artikkelissa toimittaja Gwynne Dyer (23.1.) kirjoittaa mm. seuraavaa: "useimmat Afrikan valtioista olivat 35-40 vuotta sitten kehittyneempiä ja niillä oli parempi koulutustaso kuin vastaavilla Aasian mailla"; "afrikkalaisia valtioita, jotka ovat kyllin suuria ollakseen taloudellisesti merkittäviä, on mahdoton hallita"; Afrikassa asuu "yhä suurin osa niistä sadoista etnisistä ryhmistä, jotka siellä alkujaankin olivat."
Mitä ovat nämä useimmat Afrikan valtiot, jotka olivat Aasian "vastaavia maita" kehittyneempiä? Dyerin artikkeli kertoo Kongosta, jossa oli vain kourallinen tutkinnon suorittaneita kansalaisia maan itsenäistyessä. Belgialaiset olivat pitäneet huolen siitä, että maassa ei ollut yhtään korkeakoulua, sotilas- tai poliisikouluista puhumattakaan. Eikä Aasiankaan kehitys niin mutkatonta ole ollut. Ajatellaanpa vaikka Pol Potin hallintoa. Sellaisiin hirmutekoihin ei kukaan Afrikan diktaattori ole vielä kyennyt. Päihittämättä on myös Belgian kuninkaan Leopold II:n hirmuvalta mantereella. Se vaati nykyisten arvioiden mukaan jopa 10 miljoonan kongolaisen hengen.
Mitä tarkoittaa "taloudellisesti merkittävä"? Eikö se riitä, että ihmiset voivat elää hyvän elämän? Suuressa osassa Afrikkaa tämä onnistuu meidän näkökulmastamme merkityksettömillä taloudellisilla panostuksilla. Entä miten voidaan puhua Afrikasta "alkujaan"? Afrikan historia koostuu samanlaisista poliittisia, ekologisia, taloudellisia ja kulttuurisia muutoksia käsittelevistä kertomuksista, kuin minkä tahansa muunkin maanosan historia. Ei ole olemassa "alku-Afrikkaa" eikä "alkuasukkaita". Afrikan etnistä mosaiikkia on mahdoton ymmärtää ilman historiallisia muutoksia, erityisesti kolonialismin vaikutusta.
Afrikka voi olla suomalaisille marginaalinen, mutta se mitä suomalaiset ajattelevat ei ole Afrikalle marginaalista. Suomi on muovaamassa rikkaiden maiden Afrikan politiikkaa mm. Euroopan unionin jäsenenä. Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomessa on huipputason Afrikan tuntemusta sekä tutkimuksen että kehitysyhteistyön saralla. EU:n pyrkimys kehittää siviilikriisinhallintakapasiteettiaan, johon Suomi on aktiivisesti osallistunut, on hyvin relevanttia Afrikan konfliktien ratkaisemisen kannalta.
Afrikan materiaalinen, inhimillinen ja sosiaalinen potentiaali on valtava. Se on maanosa, jolla on tulevaisuus, jos kykenemme katsomaan sinne asti. Tässä myös suomalaisella medialla on tärkeä tehtävä.