Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Lea Kantonen

Olen Lea Kantonen, kuvataiteilija ja tutkija, Crashin perustajajäsen. Työskentelyssäni olen pyrkinyt yhdistämään taiteen, tutkimuksen, poliittisen aktivismin ja perheeni arkielämän maaseudun syrjäkylässä. Työskentelen taiteilijana yhdessä mieheni Pekka Kantosen ja usein myös kolmen lapsemme kanssa. Pyrin lapsiperheen kaaoksen keskellä tasapainoon, jossa eri roolini vahvistavat toisiaan samalla kun ne väistämättä kilpailevat keskenään ajankäytöstä.
Olemme vuodesta 1995 pitäneet eri maissa alkuperäiskulttuureita käsitteleviä taidetyöpajoja lapsille ja nuorille sekä ohjanneet 1-4 vuotta kestäviä projekteja, joissa eri kansojen lapset tutustuvat toisiinsa kirjeiden ja taideteosten välityksellä ja lopuksi rakentevat kanssamme yhdessä taidenäyttelyn prosessin aikana syntyneistä taideteoksista. Erityisesti olemme työskennelleet Suomen Lapissa saamelaisten nuorten, Etelä-Virossa setukaislasten ja Pohjois-Meksikossa rarámurinuorten kanssa, yhteistyössä koulujen ja alkuperäiskansojen järjestöjen kanssa. Osana Crashin toimintaa olemme olleet mukana järjestämässä tulkkausmatkoja, joilla eri alkuperäiskansojen jäsenet ovat keskustelleet alkuperäiskansojen omakielisestä opetuksesta ja tiedotuksesta.
Taideteolliselle korkeakoululle kirjoittamassani väitöskirjassa Teltta. Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa käsittelen työpajojamme yhteisötaiteen viitekehyksessä. Pyrin tuomaan esiin etenkin paikkojen merkityksiin liittyviä kysymyksiä, joita nuoret, etenkin alkuperäiskansojen nuoret, ovat tuoneet esiin projektin lukuisissa työpajoissa ja jotka ovat heille tärkeitä. Pohdin myös kuvallisen kulttuurin ja taidekasvatuksen merkityksiä ei-teollistuneissa kulttuureissa. Siitä, että itse olen suomalainen, valkoinen ja keski-ikäinen, aiheutuu jännitteitä, jotka ovat osa tutkimusaihettani.
Sivutoimisesti opetan Kuvataideakatemiassa tuntiopettajana yhteisötaiteen ja paikkasidonnaisen taiteen kursseja.
- verkkosivut: kantonenart.com
- sähköposti: lea.kantonen[a]kuva.fi
Tärkeimmät julkaisut:
Kantonen, Lea 2010 (toim.). Ankaraa ja myötätuntoista kuuntelua. Keskustelevaa kirjoitusta paikkasidonnaisesta taiteesta. Helsinki: Kuvataideakatemia.
Kantonen, Lea 2009. Four Corners – Stories of Movement, Sounds and Silence at Home by Children in Two Villages. In Homes in Transformation: Dwelling, Moving, Belonging, ed. by Kirsi Saarikangas and Hanna Johansson. Helsinki: SKS, 184–215.
Kantonen, Lea 2005. Teltta. Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa. Taideteollisen korkeakoulun väitöskirja. Helsinki: Like.
Kantonen, Lea 2004. "Siita on kotini”. Teoksessa Suomen kulttuurihistoria 4: Koti, kylä, kaupunki, toim. Kirsi Saarikangas, Pasi Mäenpää ja Minna Sarantola-Weiss. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi, 355–358.
Kantonen, Lea and Kantonen, Pekka 1999.The Tent: a book of travels. Helsinki: The University of Art and Education Helsinki UIAH.