Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Mark Waller

Olen vapaa toimittaja. Teen myös käännöksiä ja editoin englanninkielisiä tekstejä. Olen valmistunut Tampereen yliopiston kansainvälisten suhteiden maisteriohjelmasta. Vuodesta 1999 lähtien olen vuosittain käyttänyt osan ajastani tarkastellen Etelä-Afrikan murrosta eri näkökulmista. Kirjoitan säännöllisesti artikkeleita myös suomalaisesta sosiaalipolitiikasta, Euroopan turvallisuuspolitiikasta sekä Suomen suhteista globaaliin etelään.
Etelä-Afrikassa olen perehtynyt erityisesti köyhyyden vastaiseen taisteluun, sekä taloudelliseen ja poliittiseen voimaantumisen (empowerment) lisäämiseen. Olen kiinnostunut kehittämään Etelä-Afrikkaan liittyvää työtäni tutkimukselliseen suuntaan, sillä journalismin ohessa voisin näin paremmin hyödyntää alueelta keräämääni materiaalia. Olen kiinnostunut Crashin esiin nostamista näkökulmista ja tavoitteista, ja toivon voivani osallistua Crashin toimintaan Etelä-Afrikkaan liittyvän työni kautta.