Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Kollektiivista vastuuta Malawissa

Eteläisen Malawin Mangochin läänissä paikallinen opettaja, sairaanhoitaja ja terveyskeskuksen työntekijät päättivät alkaa toimia yhdessä Lungwenan alueen perheiden tukemiseksi. He perustivat Pemphero lastensäätiön (Pemphero Children’s Foundation) vuonna 2002. Alueen perheet ovat köyhiä ja ne ovat joutuneet perhekoon kasvaessa taloudellisesti tiukoille.

Tehtiin aloite yhteismaasta, jonka tuotolla rahoitettaisiin iltapäiväkouluja ja ateriapalveluja sekä tuettaisiin perheitä lasten koulukuluissa. Pemphero on kyläpäälliköiden ja huoltajien aktiivisuuden myötä laajentunut toimimaan 12 kylän alueella.

Pempheron keskeinen vahvuus on jäsenistön rakenne, koska toiminnassa ovat aktiivisesti mukana niin nuoret ja vanhat kuin miehet ja naiset. Kaikkien ääntä kuullaan ja päätöksen teossa ovat mukana kylien päälliköiden lisäksi alueen sosiaalitoimen, maaseutukehityksen ja terveydenhuollon edustajat, myös eri uskontokunnat kohtaavat Pempherossa. Alueen asukkaista valtaosa on muslimeja ja loput eri kristillisten kirkkojen jäseniä, mutta järjestössä he kaikki toimivat yhdessä.

Pemphero on osoittanut tarpeellisuutensa toiminta-alueellaan Mangochin läänissä. Johtoryhmä on ilmaissut valmiutensa kehittää järjestön toimintaa ja on pyytänyt Crashia kumppanuusjärjestöksi. Crashin jäseniä on vieraillut ja toiminut alueella useiden vuosien ajan, niin tutkijoina kuin kansalaisjärjestötoimijoina. Crashilaiset ja muut Pempheroa tukeneet yksityishenkilöt Suomesta ovat asuneet Mangochin alueella ja seuranneet järjestön toiminnan kehittymistä vuosien ajan ja todenneet Pempheron vastuuhenkilöiden sitoutuneisuuden toiminnan kehittämiseen.

Pempherolle on vuosien aikana kertynyt sellaisia vahvoja osaamisalueita kuin neuvontatyö, lastenoikeuksien edistäminen, yhteisöpuutarhat, iltapäiväkerhot, kotiavun järjestäminen, koulunkäynnin tukeminen, ateriapalveluiden järjestäminen sekä ruoka- ja materia-avustusten jakaminen. Alueen asukkaat luottavat Pempheroon, mutta toiminnan vakauttamista ja laajentamista estää se, ettei järjestön johtoryhmällä ole aiempaa kokemusta kansalaistoiminnan hallinnollisesta osaamisesta. Järjestön toimintakapasiteetin vakauttamiseksi tarvitaan suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukea erityisesti hallinnon kehittämiseen ja talouden suunnitteluun sekä Pempheron vapaaehtoistyöntekijöiden koulutukseen.

Pempheron internetsivut löytyvät osoitteesta www.pemphero.org