Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen perustavan kokouksen pöytäkirja

Aika: 29.11.2000
Paikka: Ravintola Elite, Helsingin Töölössä
Läsnä: Outi Hakkarainen, Lea Kantonen, Meri Koivusalo, Heli Kuusipalo, Liisa Laakso, Eeva Ollila, Leena Rikkilä, Paula Saukkonen, Miia Toikka, Susanne Ådahl.
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 18.45
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Hakkarainen ja sihteeriksi Meri Koivusalo.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin. Yhdistyksen säännöt (esityslistan kohta 6) päätettiin käsitellä neljäntenä pykälänä, ja siten pykälistä 4 (keskustelu yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta) ja 5 (yhdistyksen nimi) tehtiin pykälät 5 ja 6.
4. Yhdistyksen säännöt
Yhdistyksen säännöt ovat pöytäkirjan liitteenä. Sääntöjen kannalta kokouksessa tehtiin seuraavat merkittävät päätökset:
- yhdistys pitää kaksi kokousta vuodessa (syys- ja kevätkokouksen)
- yhdistyksellä on kaksi jäsenryhmää: varsinainen jäsen ja kannatusjäsen (jäsenryhmien väliset keskeiset ero ovat: varsinainen jäsen maksaa kalliimpaa jäsenmaksua (150 / 300 mk vuodessa), saa hallituksen kokouskutsut, voi käyttää yhdistyksen nimeä, on äänioikeutettu yhdistyksen kokouksissa; kannatusjäsen puolestaan maksaa alempaa jäsenmaksua (100 mk vuodessa), saa kutsun vuosikokoukseen sekä yhdistyksen yleiset tiedotteet, paikallaolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Molempiin ryhmiin kuuluvien jäsenten tulee luonnollisesti hyväksyä yhdistyksen tarkoitus ja toimintatavat.
- tarkoitus ja toiminta käsiteltiin kokouksen seuraavassa kohdassa.
- yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 2-7 muuta varsinaista ja enintään kahdeksan varajäsentä.
- yhdistyksellä on yksi puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa (puheenjohtajan tulisi toimia mielellään 2-3 toimikautta)
5. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Kokous päätti laajentaa yhdistyksen tarkoituksen määrittelyä seuraavasti:
Yhdistyksen tarkoituksena on tutkia ja toimia oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, edesauttamalla sosiaalista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, hyvinvointia, ihmisarvoisen elämän mahdollisuuksia, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja ekologisesti kestävää kehitystä - monikulttuurisuutta kunnioittaen.
Sen sijaan yhdistyksen toimintaan ja toiminnan tukemiseen liittyvät ehdotukset hyväksyttiin lähes esitysten mukaisesti. Ainoa lisäys oli vuokrauksen lisäys toiminnan tukemisen viimei-seen kohtaan eli se muutettiin seuraavaksi: - omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeel-lista ja kiinteää irtainta omaisuutta. (Ks. sääntöjen pykälä 2: tarkoituksen ja toiminnan laatu)
6. Yhdistyksen nimi
Kokous hyväksyi yhdistyksen englanninkielisen nimiehdotuksen sellaisenaan:
- CRASH - Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity
Kokous teki suomen- ja espanjankielisiin nimiehdotuksiin muutoksen siten, että niiden edessä käytetään englanninkielisen nimen lyhennettä CRASH seuraavasti:
- CRASH / TUNTO - Tutkimusta ja toimintaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi
- CRASH / CONCIENCIA - Coalición para la Investigación y Acción por la Justicia Social y Dignidad Humana.
Tarkoituksena on siten käyttää lyhennettä CRASH yhdistyksen universaalina lyhenteenä, jota täydennettään eri kieliin sopivaksi muokatuilla symbolisilla lyhenteillä.
Kokous päätti myös, että yhdistyksen nimestä tehdään versiot kaikilla niillä kielillä, joita yhdistyksen jäsenet toiminnassaan käyttävät eli ainakin ruotsiksi (Susanne Ådahl muokkaa nimen), ranskaksi (Leenä Rikkilä muokkaa) ja italiaksi (Heli Kuusipalo muokkaa).
7. Hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Outi Hakkarainen, Meri Koivusalo, Heli Kuusipalo, Liisa Laakso, Eeva Ollila, Leena Rikkilä, Miia Toikka ja Susanne Ådahl. Hallituksen varajäseniksi valittiin Jaana Airaksinen, Paula Saukkonen, Anu Kantola, Lea Kantonen, Kristina Rolin, Maija Seppo, Sanni Seppo ja Elina Vuola. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Hakkarainen.
8. Muut mahdolliset asiat
Kokous päätti, että yhdistyksen pankkitilit avataan Okopankissa.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45

Helsingissä, 7. 12. 2000
Pöytäkirjan vakuudeksi,
Outi Hakkarainen Meri Koivusalo
Puheenjohtaja Sihteeri