Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen kevätkokous 7.5.2002

PÖYTÄKIRJA 28.5.2002
Aika: la 24.11.2001 klo 18.00-18.30
Paikka: Outi Hakkaraisen ja Heli Kuusipalon koti, Kimmontie 11 B
Läsnä: Outi Hakkarainen, Lea Kantonen, Meri Koivusalo, Heli Kuusipalo, Eeva Ollila, Miia Toikka
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Outi Hakkarainen avasi kokouksen klo 17.25.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Ollila, sihteeriksi Miia Toikka ja pöytäkirjantarkastajiksi Outi Hakkarainen ja Lea Kantonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu syyskokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Kohtaan 7 listatut muut asiat päätettiin siirtää käsiteltäväksi hallituksen kokoukseen välittömästi kevätkokouksen jälkeen, ja esityslista hyväksyttiin tässä muodossa.
5. Vuoden 2001 vuosikertomuksen ja tilien käsittely
Todettiin, ettei yhdistyksellä ollut vuonna 2001 tilitapahtumia. Vuosikertomus hyväksyttiin siihen esitetyin muutoksin.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Yhdistyksellä ei ollut vuonna 2001 tilitapahtumia.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Vakuudeksi
Eeva Ollila
puheenjohtaja
Miia Toikka
sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat:
Outi Hakkarainen
Lea Kantonen