Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen kevätkokous 16.4.2003

Crash pöytäkirja 23.5.2003
Aika: ke 16.4.2003 klo 18-19.15.
Paikka: Ravintola Elite
Läsnä: Outi Hakkarainen, Siru Maunuksela-Aura, Meri Koivusalo, Lea Kantonen, Mianna Meskus ja Miia Toikka
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Outi Hakkarainen avasi kokouksen klo 18.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Miia Toikka, sihteeriksi Mianna Meskus ja pöytäkirjantarkastajiksi Meri Koivusalo ja Lea Kantonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu kevätkokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.
5. Tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Käsiteltiin vuoden 2002 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Myönnettiin yhdistyksen hallitukselle tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2002. Päätettiin siirtää laajempi periaatekeskustelu yhdistyksen varojen käytöstä kohtaan 7. Muut asiat.

6. Toimintakertomuksen käsittely
Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2002.
7. Muut asiat
Tilintarkastajien lausunnon pohjalta käytiin keskustelua lähitulevaisuuden konkreettisista suunnitelmista ja niihin liittyvistä varojen käytöstä. Katsottiin, että yhdistyksen varoja voidaan käyttää esim. omavastuuosuuden kattamiseen haettaessa Kyo:lta rahoitusta. Lea ja Outi ehdottivat, että Crash anoisi ensi syksynä rahaa Kyo:lta hankkeelle, jonka puitteissa tehtäisiin kaksi asiaa: (1) kutsutaan Suomeen 2 wixarika-intiaania (toinen maaoikeus ja toinen 'inter-cultural' koulutukseen liittyen) ja AJAGI-järjestön asianaja jatkamaan dialogia Suomen saamelaisten ja muiden kiinnostavien suomalaisten tahojen kanssa, (2) anotaan rahaa alkuperäiskansojen maakysymystä käsittelevän kirjan työstämiselle ja painamiselle (julkaistaan espanjaksi ja englanniksi). He lupasivat tehdä alustavan version hakemuksesta seuraavaan kokoukseen.
Miia ilmoittautui yhdistyksen talouslukutaitovastaavaksi ja lupasi viritellä yhteistyötä FinnWidin kanssa, mahdollisesti ensi syksyksi.
Koska Lääkärien sosiaalinen vastuu ry:ltä saadut varat on tarkoitettu terveyteen, kehitykseen ja talous- ja kauppapolitiikkaan liittyviin tiedotustehtäviin, Meri lupasi selvittää ym. aihepiireihin liittyviä julkaisuja, joita voisi käännättää suomeksi.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Vakuudeksi

Miia Toikka Mianna Meskus
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Meri Koivusalo Lea Kantonen