Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen kevätkokous 13.5.2004

Aika: 13.5.2004 klo 19.10-19.30
Paikka: Meri Koivusalon luona, Museokatu 46 B, Helsinki
Läsnä: Lea Kantonen, Meri Koivusalo, Mianna Meskus, Heli Kuusipalo ja Outi Hakkarainen.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Outi Hakkarainen avasi kokouksen klo 19.10.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Meri Koivusalo, sihteeriksi Heli Kuusipalo ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Lea Kantonen ja Outi Hakkarainen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu syyskokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.
5. Vuoden 2003 toimintakertomuksen ja tilien käsittely
Tilintarkastuksen myöhästymisen takia päätettiin käsitellä tämä kohta kevätkokouksen jatkokokouksessa, joka hallituksen esityksen mukaisesti 3. kesäkuuta klo 17.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Pöytäkirjan vakuudeksi,
Meri Koivusalo
puheenjohtaja
Heli Kuusipalo
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:
Lea Kantonen Outi Hakkarainen

   Yhdistyksen kevätkokouksen jatko-osa 3.6.2004

Aika: 13.5.2004 klo 17.00 – 18.10
Paikka: Heli Kuusipalon luona, Kimmontie 11 B, Käpylä, Helsinki
Läsnä: Lea Kantonen, Pekka Kantonen, Meri Koivusalo, Heli Kuusipalo ja Outi Hakkarainen.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Outi Hakkarainen avasi kokouksen klo 17.00.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heli Kuusipalo, sihteeriksi Meri Koivusalo ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Lea Kantonen ja Pekka Kantonen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu syyskokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.
5. Vuoden 2003 toimintakertomuksen ja tilien käsittely
Hyväksyttiin vuoden 2003 toimintakertomus hallituksen esittämässä muodossa. Todettiin, että yhdistyksen tilit on asiallisesti hoidettu ja tilintarkastajien hyväksymät.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vahvistettiin Crash-yhdistyksen vuoden 2003 tilit ja myönnettiin senhallitukselle vastuuvapaus vuoden 2003 tileistä.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi,
Heli Kuusipalo
puheenjohtaja
Meri Koivusalo
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:
Lea Kantonen Pekka Kantonen