Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen kevätkokous 23.5.2005

CRASH PÖYTÄKIRJA 20.7.2005
Aika: 23.5.2005 klo 18.10-19.00
Paikka: Heli Kuusipalon luona, Kimmontie 11 B, Helsinki
Läsnä: Outi Hakkarainen (pj), Pekka Kantonen (siht.), Lea Kantonen, Meri Koivusalo, Heli Kuusipalo ja Liisa Laakso
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Outi Hakkarainen avasi kokouksen klo 18.10.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Meri Koivusalo, sihteeriksi Pekka Kantonen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Lea Kantonen ja Outi Hakkarainen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu syyskokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.
5. Vuoden 2004 toimintakertomuksen ja tilien käsittely
Hyväksyttiin vuoden 2004 toimintakertomus hallituksen esittämässä muodossa. Todettiin, että yhdistyksen tilit on asiallisesti hoidettu ja tilintarkastajien hyväksymät.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vahvistettiin Crash-yhdistyksen vuoden 2004 tilit ja myönnettiin sen hallitukselle vastuuvapaus vuoden 2004 tileistä.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00

Pöytäkirjan vakuudeksi,
Meri Koivusalo
puheenjohtaja
Pekka Kantonen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:
Lea Kantonen, Outi Hakkarainen