Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen kevätkokous 23.5.2006

CRASH PÖYTÄKIRJA 1.6.2006
Aika: 23.5.2006 klo 19.10-20.00
Paikka: Heli Kuusipalon luona, Kimmontie 11 B, Helsinki
Läsnä: Outi Hakkarainen (pj), Pekka Kantonen (siht.), Lea Kantonen, Meri Koivusalo, Heli Kuusipalo, Liisa Laakso, Anja Onali, Elina Vuola
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Outi Hakkarainen avasi kokouksen klo 19.10.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Vuola, sihteeriksi Pekka Kantonen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Liisa Laakso ja Anja Onali.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu syyskokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.
5. Vuoden 2005 toimintakertomuksen ja tilien käsittely
Hyväksyttiin vuoden 2005 toimintakertomus hallituksen esittämässä muodossa. Todettiin, että yhdistyksen tilit on asiallisesti hoidettu ja tilintarkastajien hyväksymät.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vahvistettiin Crash-yhdistyksen vuoden 2004 tilit ja myönnettiin sen hallitukselle vastuuvapaus vuoden 2005 tileistä.
7. Puheenjohtajan valinta ja hallituksen täydentäminen
Pyynnöstä myönnettiin Outi Hakkaraiselle ero yhdistyksen puheenjohtajan tehtävästä ja Mianna Meskukselle ero hallituksen jäsenyydestä. Heidän tilalleen valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi ja uutena yhdistyksen hallitukseen Liisa Laakso. Outi Hakkarainen jatkaa yhdistyksen hallituksen jäsenenä Mianna Meskuksen tilalla.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

Pöytäkirjan vakuudeksi,
Elina Vuola
puheenjohtaja
Pekka Kantonen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:
Liisa Laakso, Anja Onali