Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen kevätkokous 20.5.2007

CRASH PÖYTÄKIRJA 20.7.2007
Aika: 20.5.2007 klo 17.48-17.52
Paikka: Liisa Laakson luona, Haapalahdenkatu 10 B 19, Helsinki
Läsnä: Riikka Kuusisto (pj), Liisa Laakso, Pekka Kantonen (siht.), Outi Hakkarainen, Lea Kantonen
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Liisa Laakso avasi kokouksen klo 17.48.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riikka Kuusisto, sihteeriksi Pekka Kantonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Lea Kantonen ja Outi Hakkarainen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu syyskokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.
5. Vuoden 2006 toimintakertomuksen ja tilien käsittely
Päätettiin siirtää tuloslaskelman ja tilintarkastajien kertomuksen osalta käsittely kevätkokouksen jatkokokoukseen, sillä niitä ei ollut saatavilla tässä kokouksessa.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Kohdan käsittely siirrettiin kevätkokouksen jatkokokoukseen.
7. Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätettiin pitää kevätkokouksen jatkokokous 4.6. klo 17 Heli Kuusipalon luona Käpylässä (Kimmontie 11 B).
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.52

Pöytäkirjan vakuudeksi,
Riikka Kuusisto
puheenjohtaja
Pekka Kantonen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:
Lea Kantonen, Outi Hakkarainen