Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen kevätkokouksen jatko-osa 6.6.2007

CRASH PÖYTÄKIRJA 6.6.2007
Aika: 6.6.2007 klo 18.40-19.10
Paikka: Heli Kuusipalon luona, Kimmontie 11 B, Helsinki
Läsnä: Liisa Laakso (oj), Pekka Kantonen (siht.), Outi Hakkarainen, Katri Hirvonen-Nurmi, Heli Kuusipalo, Maisa Mutanen, Anja Onali, Elina Vuola
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Liisa Laakso avasi kokouksen klo 18.40.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katri Hirvonen-Nurmi, sihteeriksi Pekka Kantonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Heli Kuusipalo ja Maisa Mutanen.
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu syyskokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.
5. Vuoden 2006 toimintakertomuksen ja tilien käsittely
Yhdistyksen taloudenhoitaja Anja Onali esitteli tililaskelman ja luki tilintarkastajien lausunnon. Toimintakertomuksen yhteydessä päätettiin ponsilauselmasta, että jatkossa pyritään toimintakertomuksessa selostamaan kattavasti eri projektien ja toimintojen sisältö, jotta tieto aiemmista projekteista säilyy mahdollisimman tarkasti. Tilien yhteydessä todettiin, että Crashilla on veroviraston ennakkopäätös alv-vapautuksesta. Sillä on erityistä merkitystä, kun Crash toteuttaa toimeksiantoja.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Kokous vahvisti vuoden 2006 tilit ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10

Pöytäkirjan vakuudeksi,
Katri Hirvonen-Nurmi
puheenjohtaja
Pekka Kantonen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:
Heli Kuusipalo, Maisa Mutanen