Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen kevätkokous 19.5.2008

CRASH PÖYTÄKIRJA 20.5.2008
Aika: 19.5.2008 klo 18-19.30
Paikka: Liisa Laakson luona, Pohjoisranta 14 A 16, Helsinki
Läsnä: Riikka Kuusisto, Liisa Laakso (pj), Outi Hakkarainen, Lea Kantonen, Heli Kuusipalo, Katri Hirvonen-Nurmi, Anja Onali (siht.).
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Liisa Laakso avasi kokouksen klo 17.48.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Laakso ja sihteeriksi Anja Onali, pöytäkirjan-tarkastajiksi Lea Kantonen ja Outi Hakkarainen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu kevätkokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.
5. Vuoden 2007 toimintakertomuksen hyväksyminen
Hyväksyttiin vuoden 2007 toimintakertomus.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.
7. Muut asiat
- Keskusteltiin omarahoituksen hankkimisesta.
- Päätettiin kannattaa vaihtoehtoa 4 Kepan henkilövaaleissa (ehdokasasettelun tulee olla julkinen, hallituksen kokoonpanosta voidaan tehdä esitys etukäteen ja valtakirjalla voi äänestää).
- Kepan järjestämään alkuperäiskansatapaamiseen 9.6.08 osallistuvat Lea ja Katri.
- Päätettiin allekirjoittaa TWN:n kansalaisyhteiskunta-kirje WHO:lle.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Pöytäkirjan vakuudeksi,
Liisa Laakso
puheenjohtaja
Anja Onali
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:
Lea Kantonen, Outi Hakkarainen