Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen kevätkokous 23.5.2011

CRASH PÖYTÄKIRJA 2.6.2011
Aika: 23.5.2011, klo 19.10 - 19.50
Paikka: Kepan järjestötila Kuu, Töölöntorinkatu 2A.
Läsnä: Anna-Reetta Korhonen (pj.), Heli Kuusipalo, Outi Hakkarainen, Lea Kantonen, Katri Hirvonen-Nurmi (siht.)
1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Heli Kuusipalo avasi kokouksen klo 19.10.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anna-Reetta Korhonen ja sihteeriksi Katri Hirvonen-Nurmi, pöytäkirjan tarkastajiksi Heli Kuusipalo ja Outi Hakkarainen.
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu kevätkokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.
5. Vuoden 2010 toimintakertomuksen ja tilien käsittely
Käytiin läpi hallituksen esittämä vuoden 2010 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tilintarkastajien kertomus. Toimintakertomus hyväksyttiin kokouksessa esitetyin muutoksin.
6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin yhdistyksen hallitukselle vastuuvapaus.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Anna-Reetta Korhonen
Puheenjohtaja
Katri Hirvonen-Nurmi
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:


Heli Kuusipalo


Outi Hakkarainen