Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen syyskokous 28.10.2002

CRASH PÖYTÄKIRJA 6.1.2003

Yhdistyksen syyskokous 28.10.2002
Aika: ma 28.10.2002 klo 20-21.
Paikka: Outin ja Helin luona, Kimmontie 11 B
Läsnä: Outi Hakkarainen, Siru Maunuksela-Aura, Meri Koivusalo, Liisa Laakso, Mianna Meskus
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Outi Hakkarainen avasi kokouksen klo 20.00.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Laakso, sihteeriksi Mianna Meskus ja pöytäkirjantarkastajiksi Meri Koivusalo ja Siru Maunuksela-Aura. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu syyskokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.
5. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Hakkarainen, hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Meri Koivusalo, Leena Rikkilä, Miia Toikka, Siru Maunuksela-Aura ja Mianna Meskus sekä hallituksen varajäseniksi Lea Kantonen ja Heli Kuusipalo.

6. Vuoden 2003 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
Vuoden 2003 toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. Vuoden 2003 tulo- ja menoarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. Jäsenmaksujen suuruudeksi hyväksyttiin edellisen toimintavuoden tavoin varsinaisilta jäseniltä 50 euroa ja 25 euroa kunkin taloudellisen tilanteen mukaan ja kannatusjäseniltä 15 euroa.
7. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Hanna Laitinen ja Katri Pirttijärvi ja varatilintarkastajiksi Kari Bottas ja Heikki Korhonen.
8. Muut mahdolliset asiat
Ei muita esilletulleita asioita.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.
Vakuudeksi

Liisa Laakso Mianna Meskus
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Meri Koivusalo Siru Maunuksela-Aura