Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen syyskokous 18.12.2003

CRASH PÖYTÄKIRJA 26.2.2004
Aika: 18.12.2003 klo 19.30-20.
Paikka: Ravintola Elite
Läsnä: Outi Hakkarainen, Mianna Meskus, Heli Kuusipalo, Meri Koivusalo, Liisa Laakso, Eeva Ollila, Miia Toikka
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Outi Hakkarainen avasi kokouksen klo 19.30.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Laakso, sihteeriksi Mianna Meskus ja pöytäkirjantarkastajiksi Meri Koivusalo ja Eeva Ollila. Ääntenlaskijoina toimivat Outi Hakkarainen ja Heli Kuusipalo.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu syyskokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.
5. Vuoden 2004 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2004 sovituin muutoksin. Vuoden 2004 jäsenmaksujen suuruudeksi hyväksyttiin varsinaisilta jäseniltä 25 euroa ja 15 euroa kunkin taloudellisen tilanteen mukaan ja kannatusjäseniltä vähintään 10 euroa.
6. Hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen tulevaksi kalenterivuodeksi
Päätettiin hallituksen kooksi 9 henkeä. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Lisäksi hallitukseen valitaan neljä varajäsentä.
7. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Hakkarainen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Meri Koivusalo, Miia Toikka, Mianna Meskus ja Heli Kuusipalo sekä hallituksen varajäseniksi Eeva Ollila, Liisa Laakso, Lea Kantonen ja Elina Vuola.

8. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Hanna Laitinen ja Katri Pirttijärvi ja varatilintarkastajiksi Kari Bottas ja Heikki Korhonen. Tarvittaessa valitaan valantehnyt tilintarkastaja.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.
Vakuudeksi
Liisa Laakso puheenjohtaja
Mianna Meskus sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat: Meri Koivusalo