Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen syyskokous 8.11.2004

CRASH PÖYTÄKIRJA 12.2.2005

Aika: 8.11.2004 klo 19.10-20.00
Paikka: Ravintola Elite
Läsnä: Outi Hakkarainen, Heli Kuusipalo, Pekka Kantonen, Meri Koivusalo, Pia Oksanen ja Arja Vainio-Mattila.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Outi Hakkarainen avasi kokouksen klo 19.10.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kantonen, sihteeriksi Heli Kuusipalo ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Meri Koivusalo ja Outi Hakkarainen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu syyskokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.
5. Vuoden 2005 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2005 sovituin muutoksin. Vuoden 2005 jäsenmaksujen suuruudeksi hyväksyttiin varsinaisilta jäseniltä 25 euroa ja 15 euroa kunkin taloudellisen tilanteen mukaan ja kannatusjäseniltä vähintään 10 euroa.
6. Hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen vuodeksi 2005
Vuoden 2005 hallituksen kooksi päätettiin 9 (5 + 4) henkeä siten, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Lisäksi hallitukseen valitaan neljä varajäsentä.
7. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuodeksi 2005
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Hakkarainen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Pekka Kantonen, Meri Koivusalo, Heli Kuusipalo ja Pia Oksanen sekä hallituksen varajäseniksi Lea Kantonen, Liisa Laakso, Mianna Meskus ja Arja Vainio-Mattila.

8. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Hanna Laitinen ja Katri Pirttijärvi ja varatilintarkastajiksi Kari Bottas ja Heikki Korhonen. Tarvittaessa valitaan myöhemmin valantehnyt tilintarkastaja.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Kantonen
puheenjohtaja
Heli Kuusipalo
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Meri Koivusalo Outi Hakkarainen