Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen syyskokous 29.11.2005

CRASH PÖYTÄKIRJA 29.11.2005

Aika: 29.11.2005 klo 18.10-19.00
Paikka: Aurinko-järjestötila (Kepa), Töölö, Helsinki.
Läsnä: Aurinko-järjestötila (Kepa), Töölö, Helsinki.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Outi Hakkarainen avasi kokouksen klo 18.10.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pia ’Puu’ Oksanen, sihteeriksi Pekka Kantonen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Lea Kantonen ja Anja Onali.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu syyskokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.
5. Hallituksen valitseminen
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Hakkarainen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Pekka Kantonen, Meri Koivusali, Minna Meskus ja Elina Vuola. Hallituksen varajäseniksi valittiin Lea Kantonen, Heli Kuusipalo, Pia Puu ja Anja Onali.
6. Tilintarkastajien valitseminen
Yhdistyksen tilitarkastajiksi valittiin Risto Ekholm ja Hanna Laitinen. Varatilitarkastajiksi valittiin Heikki Korhonen ja Kari Pottas.
7. Toimintakertomus
Päätettiin että toimintakertomukseen liitetään raportti Joku raja –kampanjasta. Osuudesta vastaa Pia ’Puu’ Oksanen. Crashin kotisivujen englanninkielinen versio on tarkoitus saada verkkoon vuoden 2006 aikana.
8. Ilmastovetoomus
Päätettiin, että Crash yhdistyksenä allekirjoittaa kansalaisjärjestöjen ilmastomuutosvetoomuksen.
9. Muut asiat
Tiedoksi, että Outi Hakkarainen on valittu Siemenpuu-säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2006-2007 ns. valtuuskunnan valitsemana edustajana. Säätiön valtuuskunnassa voi olla vain joko säätiön perustajayhdistysten tai sitten valtuuskunnan nimeämiä edustajia. Hakkarainen on kuitenkin ilmoittanut säätiölle, että hänen taustaryhmänsä on tässä yhteydessä erityisesti Crash ry.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pia ’Puu’ Oksanen
puheenjohtaja
Pekka Kantonen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Lea Kantonen, Anja Onali