Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen syyskokous 4.12.2006

CRASH PÖYTÄKIRJA 14.3.2007

Aika: 4.12.2006 klo 18.10-19.00
Paikka: Heli Kuusipalon luona, Kimmontie 11 B, Helsinki
Läsnä: Liisa Laakso (pj), Pekka Kantonen (siht.), Toni Haapanen, Outi Hakkarainen, Johanna Hietalahti, Lea Kantonen, Heli Kuusipalo, Riikka Kuusisto, Maija Seppo, Elina Vuola
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Liisa Laakso avasi kokouksen klo 18.10.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Vuola, sihteeriksi Pekka Kantonen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Lea Kantonen ja Outi Hakkarainen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu syyskokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan lisättiin hallituksen henkilömäärästä päättäminen. Muutoin se hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.
5. Crashin Kepa-vastaava
Heli Kuusipalo valittiin Crashin Kepa-vastaavaksi. Jatkossa Kepan posti menee suoraan Helille ja hän tiedottaa muita Crashin jäseniä Kepa-asioista tarpeen mukaan.
6. Hallituksen henkilömäärästä päättäminen
Hallituksen jäsenmäärää päätettiin muuttaa niin, että tulevassa hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi neljä varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä.
7. Hallituksen valitseminen
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Laakso. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Outi Hakkarainen, Pekka Kantonen, Anja Onali ja Elina Vuola. Hallituksen varajäseniksi valittiin Johanna Hietalahti, Lea Kantonen, Heli Kuusipalo ja Riikka Kuusisto.
8. Tilintarkastajien valitseminen
Yhdistyksen tilitarkastajiksi valittiin Risto Ekholm ja Hanna Laitinen. Varatilitarkastajiksi valittiin Heikki Korhonen ja Kari Bottas.
9. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2007
Talousarvio hyväksyttiin esitetyin tarkennuksin.
10. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2007
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyin lisäyksin.
11. Jäsenmaksu
Päätettiin säilyttää jäsenmaksu ennallaan 15 vähävaraiset ja 25 muut. Todettiin, että varsinaisia jäseniä yhdistyksellä on 27 ja kannatusjäseniä 6 henkeä.
12. Muut asiat
Päätettiin muodostaa portfolio-työryhmä, joka suunnittelee Crashin puitteissa tapahtuvaa opetus-, konsultaatio- ja muuta taloudellista toimintaa. Ryhmään ilmoittautuivat Pekka Kantonen, Lea Kantonen, Heli Kuusipalo, Riikka Kuusisto ja Elina Vuola.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Elina Vuola
puheenjohtaja
Pekka Kantonen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Lea Kantonen, Outi Hakkarainen