Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen syyskokous 19.12.2007

CRASH PÖYTÄKIRJA 19.12.2007

Aika: 19.12.2007 klo 18.30-20.15
Paikka: Liisa Laakson luona, Pohjoisranta 14 A, Helsinki
Läsnä: Outi Hakkarainen (siht.), Riina Isotalo, Meri Koivusalo (pj), Liisa Laakso
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Laakso avasi kokouksen klo 18.30.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Meri Koivusalo, sihteeriksi Outi Hakkarainen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Liisa Laakso ja Riina Isotalo.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu syyskokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.
5. Hallituksen henkilömäärästä päättäminen
Päätettiin, että hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi neljä varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä.
6. Hallituksen valitseminen
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Laakso. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Outi Hakkarainen, Lea Kantonen, Heli Kuusipalo ja Anja Onali. Hallituksen varajäseniksi valittiin Katri Hirvonen-Nurmi, Pekka Kantonen, Riikka Kuusisto ja Marja Mutanen.
7. Tilintarkastajien valitseminen
Yhdistyksen tilitarkastajiksi valittiin Risto Ekholm ja Heikki Korhonen. Varatilitarkastajiksi valittiin Hanna Laitinen ja Kari Bottas.
8. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2008
Talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2008
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyin lisäyksin.
10. Jäsenmaksu
Päätettiin säilyttää jäsenmaksu ennallaan 15 vähävaraiset ja 25 muut. Todettiin, että varsinaisia jäseniä yhdistyksellä on 27 ja kannatusjäseniä 7 henkeä.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Meri Koivusalo
puheenjohtaja
Outi Hakkarainen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Riina Isotalo, Liisa Laakso