Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen syyskokous 2009

CRASH PÖYTÄKIRJA 14.11.2009

Aika: 27.10.2009, klo 17.30 – 18.50
Paikka: Liisa Laakson luona Helsingin Kruunuhaassa (Pohjoisranta 14 A 16)
Läsnä: Liisa Laakso (pj), Outi Hakkarainen (siht.), Katri Hirvonen-Nurmi, Lea Kantonen, Heli Kuusipalo
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Liisa Laakso avasi kokouksen klo 17.15.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lea Kantonen ja sihteeriksi Outi Hakkarainen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Heli Kuusipalo ja Liisa Laakso.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu syyskokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.
5. Hallituksen henkilömäärästä 2010 päättäminen
Päätettiin, että hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi neljä varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä.
6. Yhdistyksen puheenjohtajan 2010 valitseminen
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Heli Kuusipalo.
7. Hallituksen valitseminen vuodelle 2010
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Outi Hakkarainen, Lea Kantonen, Liisa Laakso ja Anja Onali. Hallituksen varajäseniksi valittiin Katri Hirvonen-Nurmi, Pekka Kantonen, Riikka Kuusisto ja Pia Oksanen.
8. Tilintarkastajien valitseminen
Yhdistyksen tilitarkastajiksi valittiin KHT Risto Ekholm ja Heikki Korhonen. Varatilitarkastajiksi valittiin Hanna Laitinen ja Kari Bottas. .
9. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2010
Talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
10. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2010
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyin lisäyksin.
11. Jäsenmaksu
Päätettiin säilyttää jäsenmaksu ennallaan 15€ vähävaraiset ja 25€ muut. Todettiin, että varsinaisia jäseniä yhdistyksellä on 28 ja kannatusjäseniä 7 henkeä.
12. Muut asiat
Ei ollut.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lea Kantonen
puheenjohtaja
Outi Hakkarainen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Lea Kantonen, Heli Kuusipalo