Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen syyskokous 2011

CRASH PÖYTÄKIRJA 7.12.2011

Aika: 7.12.2011, klo 19.30 – 20.55
Paikka: Kepan järjestötila Kuu
Läsnä: Anna-Reetta Korhonen (pj.), Heli Kuusipalo, Outi Hakkarainen, Katri Hirvonen-Nurmi (siht.), Lea Kantonen
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Kuusipalo avasi kokouksen klo 19.30
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anna-Reetta Korhonen ja sihteeriksi Katri Hirvonen-Nurmi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Heli Kuusipalo ja Outi Hakkarainen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu syyskokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa kokouksen työjärjestykseksi..
5. Hallituksen henkilömäärästä 2012 päättäminen
Päätettiin, että hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi viisi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
6. Yhdistyksen puheenjohtajan 2012 valitseminen
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Heli Kuusipalo.
7. Hallituksen valitseminen vuodelle 2012
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Outi Hakkarainen, Katri Hirvonen-Nurmi, Lea Kantonen, Anna-Reetta Korhonen ja Liisa Laakso. Hallituksen varajäseniksi valittiin Pekka Kantonen, Riikka Kuusisto ja Reija Mikkola.
8. Tilintarkastajien valitseminen
Yhdistyksen tilitarkastajiksi valittiin KHT Risto Ekholm ja KHT Juhani Korhonen. Toiminnan tarkastajiksi valittiin Hanna Laitinen ja Heikki Korhonen. .
9. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2012
Talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
10. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2012
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esityksen kaltaisena.
11. Jäsenmaksu
Todettiin, että jäseni& on varsinaisten lisäksi 7 kannatusjäsentä ja yksi yhdistysjäsen. Päätettiin säilyttää jäsenmaksu ennallaan 15€ vähävaraiset ja 25€ muut.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Anna-Reetta Korhonen
puheenjohtaja
Katri Hirvonen-Nurmi
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Outi Hakkarainen, Heli Kuusipalo