Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Toimintakertomus vuosilta 2000–2001

CRASH-yhdistys perustettiin Helsingin Töölössä ravintola Elitessä 29. päivä marraskuuta 2000, yhdistyksen perustajajäseniä on 16. Kertomuskaudella pidettiin perustavan kokouksen lisäksi yhteensä kuusi hallituksen kokousta. Yhdistykseen on hakenut ja hyväksytty kolme uutta varsinaista jäsentä ja yksi kannatusjäsen, yksi varsinainen jäsen on eronnut ja toinen on siirtynyt kannatusjäseneksi.
CRASH on ensimmäisellä kertomuskaudellaan keskittynyt yhdistyksen tavoitteiden ja toiminnan suunnitteluun: Sanni Seppo suunnitteli yhdistykselle logon, tulevien www-sivujen muotoa ja sisältöä suunniteltiin yhdessä graafikko Tiina Pajun kanssa sekä listattiin yhdistyksen keskeisiä teemoja ja niihin liittyviä työryhmiä. Lisäksi päätettiin, ettei yhdistykseen hyväksytä miehiä varsinaisiksi jäseniksi seuraavan kahden vuoden aikana, jotta CRASH:n toiminta voidaan rauhassa saattaa käyntiin naisten kesken ja luoda yhdistykselle naisten dominoima toimintakulttuuri. Asiasta sovittiin käytävän seuraava periaatteellinen keskustelu vuoden 2003 kevätkokouksessa.
Ensimmäisellä kertomuskaudella yhdistys toimitti Helsingin sanomiin kaksi mielipidekirjoitusta, joista toinen, Liisa Laakson Afrikkaan ja demokratisoitumiseen liittyvä kirjoitus julkaistiin. Julkaisematta jääneessä kirjoituksessa vaadittiin Suomelta aktiivisia toimia Afganistanin pommitusten keskeyttämiseksi, jotta humanitaarista apua saataisiin paremmin toimitettua sitä tarvitseville, ja siten ehkäistyä mahdollisesti satojen tuhansien siviilien kuoleminen nälkään.
CRASH osallistui ministeri Satu Hassin naisvaikuttajille lokakuussa järjestetylle illalliselle ja sen valmisteluihin. Leena Rikkilän kautta CRASH osallistui myös kesäkuussa järjestetyn (NIGD/Ulkoministeriö) Pohjoisen ja Etelän demokratisaatiota käsitelleen kansainvälisen seminaarin valmisteluihin. Itse seminaariin CRASH:n edustajana osallistui Outi Hakkarainen.
CRASH osallistui kansalaisjärjestöjen Maailman kauppajärjestöön liittyvään vetoomukseen Suurelle valiokunnalle.
CRASH:in ensimmäisenä toimeksiantona Meri Koivusalo teki HealthCounts-projektin tilaaman taustapaperin Maailman kauppajärjestön (WTO:n) hallinnoimien sopimusten merkityksestä sellaiselle koodille, joka käsittelee äidinmaitovastikkeiden markkinointia. Taustapaperia käytettiin eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen koordinaatiokokouksessa ennen WTO:n Dohan kokousta. CRASH:n toimintakuluiksi laskutettiin 20 000 mk, jotka jäivät kokonaisuudessaan CRASHin käyttöön.
Yhdistyksen hakemus kirjattiin yhdistysrekisteriin 6.9.2001, ja yhdistys kirjattiin rekisteröidyksi yhdistykseksi 28.12.2001.