Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Vuoden 2002 toimintakertomus

Vuoden 2002 aikana jatkettiin hyvän elämän teemaan kuuluvien osa-alueiden työstämistä, lähinnä yhdistyksen sisäisissä keskusteluissa. Energiapoliittisen osa-alueeseen liittyen Crash liittyi jäseneksi ydinvoimaa vastustavaan ja uusiutuvia energiamuotoja suosivaan, kansalaisjärjestöjen perustamaan Valtavirtaan. Outi Hakkarainen välitti Valtavirran postituslistalta tietoa muille Crashin jäsenille. Meri Koivusalo lähetti Crashin nimissä Helsingin sanomiin ydinoiman vastaisen mielipidekirjoituksen.
Suomenkielisisten www-sivujen aineisto ja toivomukset ulkoasusta annettiin graafikko Tiina Pajulle työstettäviksi. Vuoden aikana käytiin myös useita suun-nittelukeskusteluja Pajun kanssa.
Crash avusti viidelläkymmenellä eurolla HOT ry:n järjestämää tanssi- ja musiikkitapahtumaa Afganistanin naisten tukemiseksi Vuotalolla 16. helmi-kuuta. Meri Koivusalo piti kansallisessa Pro demokratia-tapahtumassa alustuksen julkisen palveluiden yksityistämiseen liittyen. Crash teki yhteistyötä FinnWid - Naiset kehitystyössä ry:n kanssa vuoden 2003 puolella järjestettävän, naisnäkökulmia valtionbudjettiin -seminaarin tiimoilta.
Meri Koivusalo nimettiin Crashin WTO-vastaavaksi, hän seuraa mm. EU:n WTO-prosesseja. Lääkärien Sosiaalinen Vastuu siirsi Crashille hallinnoita-vaksi HealthCounts -projektilta viimevaiheessa löytyneet varat. HealthCounts projektin osalta Meri Koivusalo osallistui projektikokoukseen ja konferenssiin Englannissa, Lontoossa 11-16. kesäkuuta. Outi Hakkarainen osallistui Crashin edustajana syyskuussa pidettyyn kansa-laisjärjestöjen tapaamiseen, jossa keskusteltiin siitä perustetaanko Suomeen Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam (sanskritia, tarkoittaa maapallo on perhe) -yhdistystä.
Monet Crashin jäsenistä työskentelivät tai toimivat vuoden aikana ulkomailla, ja edistivät siellä myös Crashin kansainvälistä verkostoitumista. Outi Hakka-rainen ja Lea Kantonen Meksikossa, Liisa Laakso Belgiassa, Meri Koivusalo Englannissa, Heli Kuusipalo Malawissa, Mianna Meskus Ranskassa, Leena Rikkilä Ruotsissa ja Elina Vuola Yhdysvalloissa.
Crashin hallitus kokoontui vuoden 2002 aikana kuusi kertaa.