Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Vuoden 2003 toimintakertomus

Yhdistyksen sisäisissä keskusteluissa jatkettiin hyvä elämä -teemaan kuuluvien osa-alueiden työstämistä. Sukupuolitietoisen budjetoinnin osalta Crash osallistui myös kansalaisjärjestöjen BuSu-verkoston perustamiseen.
Crash haki Ulkoasiainministeriöltä tukea kehitysyhteistyöhankkeelle “Alkuperäiskansat ja maa –julkaisu”. Crash päätti tukea hanketta tuhannella eurolla, loppuosa oma-vastuusta kerätään lahjoituksina. Crash haki Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjetöjen tiedotusmäärärahoista tukea George Monbiotin The Age of Consent –kirjan suomentamiseksi.
Crash kommentoi kirjallisesti valtioneuvoston tulevaa kehityspoliittista ohjelmaa, jonka tarkoituksena on varmistaa kehityspolitiikan laatu ja vaikuttavuus määrärahojen kasvaessa. Ulkoasiainministeriön Kehityspoliittisen osaston laatimassa ohjelmaluonnoksessa oli monia kannatettavia elementtejä, etenkin sen pyrkimys kehityskysymysten kokonaisvaltaiseen ja johdonmukaiseen käsittelyyn yhteiskunnassamme. Luonnoksessa oli kuitenkin myös monia sellaisia ajatuksia ja ehdotuksia, jotka herättivät kriittisiä huomioita. Crash toi laajassa kommentissaan esiin muuan muassa sen, että kehityskysymykset ja kauppapolitiikka on ohjelmaluonnoksen ongelmallisin dilemma.
Crash osallistui Ympäristö ja kehitys ry:n ja Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutum-bakam ry:n talouden demokratia –kirjahankkeeseen kustantamalla joidenkin kirjan tekstien suomentamisen.
Crash osallistui syksyllä 2003 Euroopan unionin perustuslakiehdotuksen käsittelyyn muiden kansalaisjärjestöjen ja etenkin Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam ry:n EU-ryhmän kanssa.
Crash osallistui Amnestyn Suomen osaston Joku raja! –kampanjan suunnitteluun. Kampanja nostaa esiin naisiin kohdistuva väkivaltaa.
Crash teki marraskuussa 2003 Ulkoasiainministeriölle selvityksen Afrikan rauhanpro-sessien tukemisesta.
Crash oli tammikuussa mukana kansalaisjärjestöjen yhteislausunnossa eduskunnan suuren valiokunnan WTO-jaoston kuulemisessa, WTO:n palvelukauppaneuvotteluihin (GATS) liittyen.
Crash:lle myönnettiin kannatusjäsenyys Demokratiafoorumi Vasuhaiva Kutumbakam ry:ssä.
Monet Crashin jäsenistä työskentelivät tai vierailivat vuoden aikana ulkomailla, ja edistivät siellä myös Crashin kansainvälistä verkostoitumista. Lea Kantonen Yhdysvalloissa, Liisa Laakso Belgiassa, Meri Koivusalo Englannissa, Heli Kuusipalo Malawissa, Leena Rikkilä Ruotsissa ja Elina Vuola Yhdysvalloissa.
Www-sivuja työstetiin edelleen graafikko Tiina Pajun kanssa. Sihteerin ja rahaston-hoitajan tehtävät yhdistetiin yhdelle henkilölle, jolle maksetaan tehtävästä vuosittainen korvaus. Crash päätti ostaa tallentavan nauhurin yhdistyksen tutkimus- ja tiedotustoimintaa varten. Yhdistykseen hyväksyttiin vuoden 2003 aikana kaksi uutta täysjäsentä ja yksi kannatusjäsen. Crashin hallitus kokoontui vuoden 2003 aikana kuusi kertaa.