Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Vuoden 2004 toimintakertomus


Kampanjat, verkostot ja muu toiminta muiden kansalaisjärjestöjen kanssa
Crash osallistui keväällä 2004 aktiivisesti Euroopan unionin perustuslakiehdotukseen liittyvään toimintaan muiden kansalaisjärjestöjen ja etenkin Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam ry:n EU-ryhmän kanssa. Yhteistyöjärjestöt järjestivät monia keskustelutilaisuuksia eduskunnassa ja sen ulkopuolella. Crash oli aktiivisesti mukana myös perustuslakiehdotusta hyvinvointivaltion näkökulmasta käsitelleen naisvetoomuksen työstämisessä, luovuttamisessa kansanedustajille ja Suomen saavuttamien tulosten arvioinnissa yhdessä kansanedustajien kanssa. Meri Koivusalon ja Outi Hakkaraisen (yhdessä Mikko Saulin kanssa) aiheeseen liittyvät yleisöpalstakirjoitukset julkaistiin Helsingin sanomissa.
Crash osallistui myös vuonna 2004 Amnestyn Suomen osaston Joku raja! –kampanjaan, joka nostaa esiin naisiin kohdistuva väkivaltaa. Pia Oksanen on Crashin edustajana kampanjan työvaliokunnassa. Kampanjan piti alun perin tukea sosiaali- ja terveysministeriön asiaan liittyvän toimintaohjelman toteutumista, mutta prosessin aikana ohjelma kutistui niin paljon, että kampanjan työvaliokunta päätti laatia ministeriökohtaiset suositukset naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi ja tehdä yhden suosituksen myös valtioneuvostolle. Tämä suositus luovutettiin pääministeri Vanhaselle 9.11.2004. Tilaisuudessa olivat paikalla yhdistyksen jäsenet Pia Oksanen ja Paula Saukkonen.
Crash oli mukana työstämässä syksyllä 2004 globalisaatiokriittistä kansalaisvetoomusta, joka pohjautui valtioneuvoston kesällä julkistettuun globalisaatio-selvityksen väliraporttiin. Vetoomus lähetettiin valtioneuvostolle ja ulkoasiainministeriölle, joka myös tuolloin työsti omaa lausuntoaan globalisaatiosta. Crashin puheenjohtaja Outi Hakkarainen allekirjoitti vetoomuksen.
Crash osallistui Suomen sosiaalifoorumiin huhtikuussa ja järjesti yhdessä muiden järjestöjen (mm. Attac, Demokratiafoorumi, Maan Ystävät ja Kepa) kanssa keskustelun Maailman sosiaalifoorumien yhteiskunnallisesta merkityksestä ja tulevaisuudesta: "Sosiaalifoorumit: unelmatehdas, avoin tila, liikkeiden liike...?"
Kansainväliset tapahtumat
Crashin edustaja Outi Hakkarainen osallistui neljänteen Maailman sosiaalifoorumiin Mumbaissa, Intiassa. Hän kirjoitti Suomen sosiaali-foorumi -lehteen (Voima-lehden liite) Mumbain keskustelujen pohjalta Meksikon rinnakkaisrahajärjestelmistä.
Ulkomaiset vierailut
Nepalilainen tutkija-aktivisti Anil Bhattarai vieraili Crashin kutsusta Euroopan matkansa yhteydessä myös Suomessa maaliskuussa. Hän osallistui UNRISD:n konferenssiin (OTSIKKO?) ja piti luennon – "The Global-Local Connections: Health Priorities and Politics of Civil Society in Nepal” – Helsingin yliopistolla. Luento järjestettiin yhteistyössä Kehitysmaatutkimuksen laitoksen ja Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakamin kanssa.
Crash kutsui englantilaisen kansalaistoimijan (????) Mike Rowsonin osallistumaan yllä mainittuun UNRISD-konferenssiin.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Crash osallistui Ympäristö ja kehitys ry:n ja Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam ry:n talouden demokratia –kirjahankkeeseen kustantamalla joidenkin tekstien suomentamisen.
Crash ei saanut ulkoasiainministeriöltä tukea julkaisuhankkeilleen. Crash haki ministeriön kansalaisjärjestöjen tiedotusmäärärahoista tukea George Monbiotin The Age of Consent –kirjan suomentamiseksi ja tukea kehitysyhteistyöhankkeelle “Alkuperäiskansat ja maa –julkaisu”.
Crash anoi elokuussa ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöjen tiedotusmäärärahoista tukea Maailman sosiaalifoorumi –tabloidin tekemiseksi, joka julkaistaan Voima-lehden liitteenä ennen huhtikuussa 2005 pidettävää Suomen sosiaalifoorumia. Liitteessä tiedotetaan Porto Alegressa pidetyn maailman sosiaalifoorumin annista ja kerrotaan Suomen tapahtuman ohjelmasta ja sisällöstä.

Crash yleistä
- Monet Crashin jäsenistä työskentelivät tai vierailivat vuoden aikana ulkomailla, ja edistivät siellä myös Crashin kansainvälistä verkostoitumista. Outi Hakkarainen Meksikossa, Liisa Laakso Belgiassa ja Etiopiassa, Meri Koivusalo Englannissa, Heli Kuusipalo Malawissa ja Leena Rikkilä Ruotsissa.
- Crash hyväksyttiin Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen jäseneksi elokuussa 2004.
- Yhdistykseen hyväksyttiin vuoden 2004 aikana kolme uutta täysjäsentä.
- Crashin hallitus kokoontui vuoden 2004 aikana viisi kertaa.
- Vuonna 2004 Crashin hallituksen varsinaisia jäseniä olivat Outi Hakkarainen (pj.), Meri Koivusalo (varapj.), Heli Kuusipalo, Mianna Meskus ja Miia Toikka, ja hallituksen varajäseniä olivat Liisa Laakso, Lea Kantonen, Eeva Ollila ja Elina Vuola.