Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Vuoden 2005 toimintakertomus

Crash ry on aatteellinen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Sen tarkoituksena on tutkia ja toimia oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, edesauttamalla sosiaalista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, hyvinvointia, ihmisarvoisen elämän mahdollisuuksia, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja ekologisesti kestävää kehitystä - monikulttuurisuutta kunnioittaen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa; tekee aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja; järjestää seminaareja, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä juhlia ja muita tapahtumia; osallistuu aihepiiristään käytäviin julkisiin keskusteluihin sekä on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.

Kampanjat, verkostot ja muu toiminta muiden kansalaisjärjestöjen kanssa
Crash järjesti yhteistyössä Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakamin kanssa Suomen sosiaalifoorumissa huhtikuussa "Hyvinvointipolitiikka uudessa EU:ssa" -tilaisuuden, jossa puhuivat Kimmo Aulake, Heidi Hautala, Ville-Veikko Hirvelä, Marjatta Melto, Hanna Rinkineva, Anna Rotkirch, Maija Sakslin ja Crashin jäsen Meri Koivusalo.
Lisäksi Crashin jäsen Outi Hakkarainen osallistui yhtenä alustajana keskusteluun "Voivatko globaali talous ja paikallistalous toimia yhtä aikaa? Attacin ja Maan ystävien järjestämässä tilaisuudessa alusti myös irlantilainen taloustieteilijä Richard Douthwaite, jonka kanssa Crash on tehnyt yhteistyötä Talous ja demokratia -kirjan tiimoilta. Douthwaite kirjoitti yhden kirjan artikkeleista.
Crash järjesti yhdessä useiden muiden suomalaisten järjestöjen (mm. Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam, Attac, NIGD, Siemenpuu ja Maan ystävät) kanssa Helsingissä 2.-9.9.2005 kansainvälisen kansalaistapahtuman "Democratising Globally". Se oli UM:n isännöimän Helsinki prosessin Helsinki-konferenssin (7.-9.9.) oheistapahtuma.
Crash oli keskeisesti mukana järjestämässä seuraavia tapahtumia:
Struggles for Land: Subsistence, Culture and Dignity
Speakers: Ramón Vera (Ojarasca, Mexico), Indu Netam (Adivasi Samta Manch, India), J.P.Raju (Budakattu Krishikara Sangha, India), Y. David (JASuL, India)
Lucha por la tierra, el territorio y el maíz criollo (in Spanish)
Speakers: Evangelina Robles (AJAGI, México), Joaquim Belo (CNS, Brazil)
Just Economy - International and local possibilities to democratic economic practices
Speakers: Devinder Sharma (Forum for Biotechnology & Food Security, India): "Agriculture, Food Security and Hunger: The Way Forward". / Uma Shankari (VK, India): "Towards a 'love the neighbour' economy and society" Commentator: Maite Cortes (El Colectivo Ecologista Jalisco, Mexico) / Agniezka Komoch (GEN-Europe, Germany): "Local and regional barter systems as response to globalisation" / Commentator: Jaana Airaksinen (VK Finland, Crash)
Crash osallistui myös vuonna 2005 Amnestyn Suomen osaston Joku raja! –kampanjaan, joka nostaa esiin naisiin kohdistuva väkivaltaa. Pia Oksanen on Crashin edustajana kampanjan työvaliokunnassa. Kampanjan työstämät suositukset valtioneuvostolle naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi valmistuivat marraskuusa. Crashin jäsen Paula Saukkonen kirjoitti kampanjasta jutun Diakonia-lehteen (1/2005). Pia Oksanen kirjoitti Amnestyn Suomen osaston toimeksiannosta raportin ".... mutta veturi puuttuu. Amnestyn Suomen osaston valtakunnallinen kyselytutkimus naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä Suomen kunnissa vuonna 2005."
Crash allekirjoitti kansalaisjärjestöjen ilmastomuutosvetoomuksen.

Ulkomaiset vierailut
Kansalaisjärjestöjen oli mahdollista esittää Kansalaisten maailmannäyttämö -verkoston kautta ulkoasiainministeriölle Helsinki-konferenssiin kutsuttavia kansalaisayhteiskunnan toimijoita etelän yhteiskunnista. Crash kolme esitystä Meksikosta hyväksyttiin. He olivat asianajaja Evangelina Robles (AJAGI-järjestö), toimittaja Ramón Vera (Ojarasca-lehti) ja tutkija.-aktivisti Maite Cortés (El Colectivo Ecologista Jalisco -järjestö). Cortés piti puheenvuoron Helsinki-konferenssin kestävän kehityksen työryhmässä. Konferenssiin osallistui myös meksikolainen José Godoy (AJAGI-järjestö), mutta hän saapui Suomeen muulla rahoituksella. Kaikki Crashin meksikolaiset vieraat osallistuivat aktiivisesti "Democratising Globally" -tapahtumaan Crash järjesti tapaamisen meksikolaisten vieraidan kanssa myös Saamelaisneuvoston jäsenelle Pauliina Freodoroffille alkuperäiskansojen maaoikeuskysymyksiin liittyen ja Ympäristö ja kehitys ry:lle sen tulevaan Meksiko-yhteistyöhön liittyen. Cortésin kanssa vierailtiin Siemenpuu-säätiössä, joka on rahoittanut El Colectivo Ecologista Jalisco -järjestön lehtihanketta. Robles. Godoy ja Vera vierailivat myös Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) vieraana Turussa. Crash tekee TYY:n kanssa Meksiko-yhteistyötä, eritysiesti wixarika-yhteisöjen elinmahdollisuuksiin liittyen Yhteistyössä AJAGI-järjestön kanssa.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Crash julkaisi helmikuussa erillisen sosiaalifoorumi -tabloidin Voima-lehden välissä. Voiman painos on 50 000 ja lisäksi foorumitabloidista otettiin 10 000 kappaleen erillispainos. Tätä tabloidia levittivät Crasin lisäksi myös sosiaalifoorumin järjestäneet järjestöt, mukaan lukien monet ammattiliitot. Tabloidissa kerrottiin Porto Alegressa tammikuussa 2005 järjestetystä Maailman sosiaalifoorumin teemoista, keskusteluista ja aloitteista; lokakuussa 2004 järjestetystä Euroopan sosiaalifoorumista ja seuraavan, Afrikassa NAirobissa järjestettävän Maailman sosiaalifoorumin valmisteluista sekä Suomen sosiaalifoorumista, joka pidettiin huhtikuussa.
Crash julkaisi yhteistyössä Ympäristö ja kehitys ry:n ja Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam ry:n kanssa työstetyn kirjan “Talous ja demokratia – ratkaisuja Suomesta ja muualta maailmasta” Like-kustantamon ja Suomen rauhanpuolustajien Pystykorva –sarjassa. Vanhalla ylioppilastalolla 18.5. järjestetyssä julkistamistilaisuudessa oli paikalla noin 30 kirjan kirjoittajaa, toimittajaa tai kirjasta muuten kiinnostunutta henkilöä. Kirjasta tehtiin arvostelut mm. Taloussanomiin ja Yliopisto-lehteen.
Crash teki elokuussa tiedotusmäärärahahakemuksen ulkoasiainministeriölle kutsuakseen Suomeen useita wixarika-intiaaneja ja wixarika-yhteisöjen kanssa tiivistä yhteistyötä tekevän AJAGI-järjestön edustajia.
Crash oli joulukuussa 2002 mukana toteuttamassa Taller de la Tierra-nimistä, kansainvälistä alkuperäiskansojen tapaamista Meksikossa, wixarika-yhteisöissä San Miguel Huaistitassa ja Bajio de Tulessa. Crash haluaa jatkaa tapahtumassa käynnistettyä dialogia kutsumalla wixarika-intiaaneja Suomeen. Tavoitteena on toteuttaa wixarika-delegaation vierailu Inarissa ja muualla saamelaisalueella. Vierailu toteutettaisiin yhteistyössä Saamelaiskäräjien ja saamelaismuseo Siidan kanssa. Taller de la Tierra yhteydessä Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pekka Aikio esitti alustavan kutsun wixarikoille. Vieraat tapaavat suomalaisia, alkuperäiskansojen asioiden kanssa toimivia tahoja myös Helsingissä ja Turussa.

Toimeksiannot
Crash teki sopimuksen ulkoasiainministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston kanssa tiedonkeruu- ja selvitystyöstä, jonka aiheena on: “The possibilities of financing regional cooperation in conflict prevention, crisis management and post-conflict rehabilitation in Africa". Crash valtuutti jäsenensä professori Liisa Laakson toimeksiannon vastuulliseksi johtajaksi ja nimesi työryhmän jäseniksi Markus Peltolan ja Sebastien Loiselin. Hanke käynnistyi vuoden 2005 puolella, mutta toteutettiin pääasiassa vuoden 2006 tammi-helmikuussa.

Jäsenyydet
Outi Hakkarainen valittiin vuonna 2005 Siemenpuusäätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2006-2007 ns. valtuuskunnan valitsemana edustajana. Säätiön valtuuskunnassa voi olla vain joko säätiön perustajayhdistyksen tai valtuuskunnan nimeämiä edustajia. Hakkarainen on kuitenkin ilmoittanut Siemenpuu-säätiölle, että hänen taustaryhmänsä on tässä yhteydessä erityisesti Crash ry.

Talous
Crashin vuoden 2005 tilikausi oli alijäämäinen. Hallituksen esityksestä alijäämä (268,12 euroa) kirjataan edellisten toimintavuosien yli/alijäämätilille.

Crash yleistä
- Monet Crashin jäsenistä työskentelivät tai vierailivat vuoden aikana ulkomailla, ja edistivät siellä myös Crashin kansainvälistä verkostoitumista. Muun muassa Liisa Laakso Belgiassa ja Etiopiassa, Meri Koivusalo Englannissa, Heli Kuusipalo Etelä-Afrikassa ja Leena Rikkilä Ruotsissa ja Nepalissa.
- Crashin www-sivut saatiin valmiiksi (www.crash.fi).
- Yhdistykseen hyväksyttiin vuoden 2005 aikana kolme uutta täysjäsentä, heistä yksi oli aiemmin ollut Crashin kannatusjäsen
- Crashin hallitus kokoontui vuoden 2005 aikana viisi kertaa.
- Vuonna 2005 Crashin hallituksen varsinaisia jäseniä olivat Outi Hakkarainen (pj.), Pekka Kantonen, Meri Koivusalo (varapj.), Heli Kuusipalo ja Pia Oksanen. Hallituksen varajäseniä olivat Lea Kantonen, Liisa Laakso, Mianna Meskus ja Arja Vainio-Mattila.