Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Vuoden 2006 toimintakertomus

Työryhmät, hankkeet ja ajankohtaiset aiheet
Wixarika-valtuuskunnan vierailu
Crash järjesti ulkoasiainministeriön tiedotustuella kolmen meksikolaisen wixarika-valtuuskunnan vierailun Suomeen 16.9. – 4.10.2006. Vieraat olivat wixarikojen koulukeskuksen Tatu’utsi Marakwaxin opettaja Apolonia de la Cruz, saman koulukeskuksen oppilas 13-vuotias Magda Soledad González ja Jaliscon osavaltion koulutarkastaja Angel Zavala. Vierailu toteutettiin yhteistyössä saamelaisalueen koulujen ja Saamelaskäräjien kanssa. Vierailun valmistelut Meksikossa puolestaan tehtiin tiiviissä yhteistyössä meksikolaisen yhteistyöjärjestön AJAGI:n kanssa.
Vierailun tavoitteena oli erityisesti vahvistaa wixarika-alueella vuonna 2002 pidetyssä "Taller de la tierra" -tapahtumassa alkanutta wixarikojen ja saamelaisten välistä vuorovaikutusta. Tuolloin Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pekka Aikio esitti wixarikoille kutsun saapua vierailulle Saamenmaahan.
Vierailu saamenmaahan olikin ohjelman keskeisin osuus. Noin viikon aikana wixarika-vieraat tutustuivat Rovaniemen Arcticum-museoon ja Siida-saamelaismuseoon, tapasivat Saamelaiskäräjien puheenjohtajaa Pekka Aikion, vierailivat Inarin peruskoulussa, saamelaisalueen koulutuskeskuksessa, saamelaisradiossa sekä Utsjoen saamelaispuolen ala-asteella, yläasteella ja lukiossa. Karasjoella he kävivät saamelaisparlamentissa ja tv/radio–talossa. Koutokeinossa he vierailivat Saamelaiskäräjien opetus-, kieli- ja kulttuuriosastolla sekä saamelaisinstituutissa ja saamelaiskorkeakoulussa.
Crash järjesti wixarika-vieraille myös tapaamisen Setukaisvaltuuskunnan edustajien kanssa sekä vierailun Mäntsälän Sääksjärven ala-asteella ja Haagan peruskoulussa Helsingissä. He tapasivat ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikössä hankevastaavan ja olivat mukana Kiasman maisemaan liittyvän näyttelyn lehdistötilaisuudessa. Näyttelyssä oli esillä wixarikojen, yhteistyössä Lea ja Pekka Kantosen toteuttama valokuvaprojekti. Vieraat kävivät myös Turussa Turun yliopiston ylioppilaskunnan kutsusta. Wixarika-vieraat kertoivat omasta kulttuuristaan ja esittelivät etenkin wixarikojen oman koulukeskuksen Tatu'utsi Maxakwaxin toimintaa edellä mainituissa tapaamisissa, Helsingissä pidetyssä tiedotustilaisuudessa ja kahdessa yleisötilaisuudessa (Helsinki ja Turku). Helsingin tiedotustilaisuuteen osallistui noin kymmenen toimittajaa tai muuten wixarikoista kiinnostunutta ihmistä. Tilaisuuden pohjalta vierailusta julkaistiin uutinen Kepan nettisivuilla ja Opettaja-lehdessä. Turun yleisötilaisuus veti TYY:n tiloissa olevan Turku-salin täyteen (yli 30 henkeä) ja sen pohjalta kirjoitettiin vierailusta uutinen Turun sanomiin. Yllä mainittujen uutisten ja lehtijuttujen lisäksi Katri Simonen teki Magda Soledadista haastattelun Lapsen maailma -lehteen ja Lea Kantonen kirjoitti vierailusta Kepan Kumppani-lehteen (11/2006). Lisäksi Karasjoella vieraista tehtiin haastattelu Norjan saamelaisradioon.
Vierailun aikana järjestettiin myös kaksi kouluvierailua Uudellamaalla (Sääksjärven ala-aste ja Haagan peruskoulu). Sääksjärven koululla vieraat tapasivat aluksi erikseen kuudennen luokan oppilaat ja toisella tunnilla 1-5 luokan oppilaat, yhteensä noin 150 lasta ja seitsemän opettajaa. Haagan peruskoulun tapaaminen järjestettiin kahdessa erässä juhlasalissa, jotta kaikki koulun ala-asteen oppilaat (noin 420) saivat tavata vieraita. Oppilaat olivat etukäteen tutustuneet wixarika-kulttuuriin ja kirjoittaneet vieraille kysymyksiä.
Vierailun aikana onnistuttiin vahvistamaan wixarikojen ja saamelaisten yhteyksiä. Wixarikojen aloitteesta syntyi idea, että San Miguel Huaistitaan rakennettaisiin wixarikojen museo, joka esittelisi wixarika-kulttuuria wixarikojen näkökulmasta vastaavalla tavalla kuin Inarissa toimiva Siida-museo esittelee saamelaiskulttuuria saamelaisten näkökulmasta. Nykytaiteen museo Kiasman johtaja Tuula Karjalainen tarttui ideaan ja esitteli sen ulkoministeriölle. Wixarika-valtuuskunta esitteli idean San Miguel Huaistitan yhteisölle joulukuun alussa ja yhteisö hyväksyi sen yksimielisesti. Ulkoministeriön kanssa sovittiin neuvottelun aloittamisesta hankkeen suunnittelemiseksi.
Wixarikavaltuuskunta tapasi Crashin järjestämässä tutustumistilaisuudessa Hermanonkimaalla Viron setukaisten edustajat Aare ja Rieka Hőrnin ja saamelaisen kielitieteilijän Irja Seurujärvi-Karin. Setukaiset halusivat jatkaa keskustelua alkuperäiskansojen kielellisistä oikeuksista ja maanomistuskysymyksistä sekä wixarikojen että saamelaisten kanssa ja mahdollisesti tehdä matkan Saamenmaahan vuonna 1997. Sovittiin, että Lea ja Pekka Kantonen toimivat jatkossa tulkkeina ja välittäjinä setukaisten yhteydenpidossa sekä saamelaisten että wixarikojen kanssa.
Toimeksiannot
Crash teki sopimuksen ulkoasiainministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston kanssa tiedonkeruu- ja selvitystyöstä, aiheesta: “The possibilities of financing regional cooperation in conflict prevention, crisis management and post-conflict rehabilitation in Africa”. Crashin jäsen, professori Liisa Laakso toimi toimeksiannon vastuullisena johtajana. Muut ryhmän jäsenet olivat Markus Peltola ja Sebastien Loisel. Hanke käynnistyi vuoden 2005 puolella, mutta toteutettiin pääasiassa vuoden 2006 tammi-helmikuussa.
Kampanjat, verkostot ja muu toiminta muiden kansalaisjärjestöjen kanssa
Crash osallistui myös vuonna 2006 Amnestyn Suomen osaston Joku raja! -kampanjaan, joka nostaa esiin naisiin kohdistuva väkivaltaa. Pia Oksanen on Crashin edustajana kampanjan työvaliokunnassa. Crash allekirjoitti syksyllä 2006 kaksi suomalaisten kansalaisjärjestöjen kannanottoa, ilmastomarssin tiimoilta ja EU:n avoimuuteen liittyen.
Lea Kantonen on osallistunut vuoden 2006 aikana Nykytaiteen museo Kiasman koordinoimaan ohjelmahankkeeseen "Taide hyvinvointiyhteiskunnan uudistajana". Hanke alkoi toukokuussa seminaarissa "Rohkeus ilo ja kriittisyys – Taide hyvinvointiyhteiskunnan uudistajana", joka kokosi esimerkiksi opetusta, terveydenhoitoa, sosiaalityötä, hallintoa ja museoalaa edustavien vapaaehtoisten ryhmän pohtimaan, miten taidetta voitaisiin käyttää monipuolisemmin yhteiskunnassa edistämään ja tukemaan ihmisten mahdollisuuksia osallistua oman elämänsä suunnittelemiseen ja luomiseen. Syksyllä 2006 Lea on osallistunut seminaarin osallistujista koottuun työryhmään, joka on jatkanut hanketta yhteiskunnan eri aloilla ja valmistellut aihetta käsittelevää julkaisua.
Useat Crashin jäsenet osallistuivat Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan koordinoiman kehityskysymysten tutkijatoimija-verkoston tilaisuuksiin, jotka vuonna 2006 pidettiiin Jyväskylässä (maaliskuu) ja Tampereella (marraskuu). Vuoden teemana oli paikallisen kokemuksen ja tietotaidon huomioiminen kansallisessa ja kansainvälisessä kehityspoliittisessa päätöksenteossa.
Crashin meksikolaisen yhteistyökumppanin Ajagin asianajaja Claudia Goméz vieraili Suomessa 20.-27.11. osana Euroopan matkaansa. Crash järjesti yhteistyössä Ympäristö ja kehitys ry:n kanssa Helsingissä yleisötilaisuuden, jossa Goméz puhui Meksikon alkuperäiskansojen ihmisoikeuksista yleensä ja wixarika-yhteisöjen tilanteesta erityisesti.
Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Yhdistyksen nettisivuja (www.crash.fi) pidettiin yllä ja päivitettiin.
Vuoden 2006 talous
Crash ry:n ylijäämä tilikaudelta 1.1.2006-31.12.2006 on 1000,06 euroa. Crashin ulkoasiainministeriölle tekemän toimeksiannon tulos oli 2160,43 euroa.
Jäsenyydet
Crash on yhdistyksenä jäsenenä Kehitysyhteistyönpalvelukeskus Kepa ry:ssä ja Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam ry:ssä. Outi Hakkarainen on valittu Siemenpuu-säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2006-2007 ns. valtuuskunnan valitsemana edustajana. Säätiön valtuuskunnassa voi olla vain joko säätiön perustajayhdistysten tai sitten valtuuskunnan nimeämiä edustajia. Hakkarainen on kuitenkin ilmoittanut säätiölle, että hänen taustaryhmänsä on tässä yhteydessä erityisesti Crash.
Jäsenasiat
Vuonna 2006 tehtiin jäsentarkistus, jonka seurauksena viisi varsinaista jäsentä siirtyi kannatusjäseniksi, yksi varsinainen jäsen erosi Crashin jäsenyydestä ja Crashiin liittyi viisi uutta varsinaista jäsentä. Vuoden lopussa Crashissa oli siten 27 varsinaista jäsentä ja kuusi kannatusjäsentä.
Hallitus
Vuonna 2006 Crashin hallituksen varsinaisia jäseniä olivat alkuvuodesta Outi Hakkarainen (pj.), Pekka Kantonen, Elina Vuola, Pia Oksanen ja Heli Kuusipalo. Hallituksen varajäseniä olivat Lea Kantonen, Mianna Meskus. Yhdistyksen kevätkokouksessa hallituksen kokoonpano muuttui siten, että Liisa Laakso valittiin hallituksen puheenjohtajaksi, Outi Hakkarainen valittiin hallituksen jäseneksi ja Mianna Meskus jäi pois hallituksesta.
Crashin hallitus kokoontui vuoden 2006 aikana 5 kertaa, joista yksi oli samalla kesäinen tapaaminen Lea ja Pekka Kantosen luona Herman Onkimaalla.