Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Vuoden 2008 toimintakertomus

Crash ry on aatteellinen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Se tutkii ja toimii oikeudenmukaisuuden edistämiseksi, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, edesauttamalla sosiaalista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, hyvinvointia, ihmisarvoisen elämän mahdollisuuksia, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja ekologisesti kestävää kehitystä – monikulttuurisuutta kunnioittaen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa; tekee aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja; järjestää seminaareja, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä juhlia ja muita tapahtumia; osallistuu aihepiiristään käytäviin julkisiin keskusteluihin sekä on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.
Työryhmät, hankkeet ja ajankohtaiset aiheet
Ulkoasiainministeriön hankevalmistelurahan turvin toteutettiin hankevalmistelumatka Mosambikiin. ANSA-kansalaisjärjestön kanssa tullaan mahdollisesti tulevaisuudessa tekemään yhteistyötä, mutta matkan pohjalta päätettiin ettei hanketta ainakaan vielä vuodelle 2009 suunnitella. Valmistelumatka tuotti kuitenkin erinomaisen tuloksen. Projekti saatiin hyvin alkuun ja tukea on tullut niin Suomen lähetystyöstä kuin myös nyt vuoden 2009 alusta Suomen Akatemian 4-vuotisen tutkimusapurahan kautta. Projektissa on 'töissä' yksi väitöskirjatyöntekijä ja yksi pro gradu -työtään valmisteleva opiskelija.
Crash valmisteli kehitysyhteistyöhanketta Malawissa toimivan Pemphero-järjestön organisatorisen kapasiteetin vahvistamiseksi. Pemphero on Lungwenanan kyläläisten vuonna 2002 perustama järjestö, joka tukee perheitä, jotka kasvattavat aids-orpoja. Lapsille järjestetään ilmaista esikouluopetusta, pempherolaiset pitävät yhteisiä kotipuutarhoja ja maissipeltoja, ja ruokkivat lapsia yhteisaterioilla. Kyläläiset ovat muodostaneet myös noin 20 neuvojaa käsittävän verkoston, joka toimii 12 kylässä. Pemphero kaipaa nyt tukea järjestötoiminnan organisointiin ja hallinnointiin sekä ohjaajien kouluttamiseen. Tällainen etelän järjestön toimintaedellytysten tukeminen sopii hyvin Crashin toimintaideaan, joten hankkeelle päätettiin hakea ulkoasiain-ministeriöstä tukea yksivuotiselle hankkeelle. Hanketukea ei myönnetty vuodelle 2009, mutta Crash päätti parantaa hakemusta ja anoa seuraavana vuonna uudelleen. Hankkeen omarahoitusosuutta kerättiin jo vuoden 2008 aikana runsaasti. Kirsi Lumatjärvi ja Heli Kuusipalo toimivat hankekoordinaattoreina.
Crashin maakysymysten työryhmä on vuoden aikana pitänyt yhteyttä meksikolaisten yhteistyöjärjestöjen (AJAGI ja Colectivo Coa) kanssa. Outi Hakkarainen myös tapasi kumppaneita kesällä Meksikossa. Niiden kanssa sovittiin, että suunnitelmissa ollutta maakysymyksiin keskittyvää wixarika-valtuuskunnan vierailua Suomeen ei vielä lähivuosina toteuteta. Kunnianhimoiseen suunnitelmaan (seminaarien sarja Turussa, Helsingissä, Inarissa ja Kautokeinossa) palataan sitten, kun kaikilla osapuolilla on mahdollisuus siihen sitoutua. Sen sijaan sovittiin, että AJAGI ja Crash ovat mukana valmistelemassa yhdessä Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) kanssa wixarika-yhtyeen (Renacer de la Sierra) Suomen vierailua syyskuussa 2009. Bändin mukana Suomeen matkustaa myös kaksi AJAGI-järjestön edustajaa. Vierailun aikana ovat maakysymykset näkyvästi esillä. Yhtyeen jäsenet kuuluvat Bancos de San Hipólito -yhteisöön, joka käy parhaillaan oikeudessa yhtä wixarika-yhteistöjen hankalinta maaoikeuskiistaa.
Vuonna 2007 perustettu wixarika-museo -hankkeen työryhmä jatkoi työskentelyä vuonna 2008. Hakkarainen kävi Meksikon matkallaan keskusteluja myös museohankkeesta sekä Guadalajarassa (professori Sarah Corona ja tutkija Angélica Rojas Guadalajaran yliopistosta ja Rocío de Aguinaga ITESO-yliopistosta) että San Miguelin wixarika-yhteisössä (Apolonia de la Cruz Ráminez). Cruz Rámirez oli mukana wixarikojen Suomen vierailulla syksyllä 2006 ja innostui silloin wixarika-muesosta tutustuttuaan saamelaiseen Siida-muesoon Inarissa. Hankkeesta keskusteltiin useassa Crashin kokouksessa vuoden aikana, mutta rahoituksen hankkimisessa ei ole merkittävästi edistytty. Liisa Laakso kertoi UniPid- ja IKI-yhteistyön tarjoamista mahdollisuuksista. Kyse on rahoitusmalleista instituutioiden välillä (raha tulee UM:n kautta).
Lea ja Pekka Kantonen jatkoivat Crashin yhteistyön vahvistamista saamelaisten ja setukaisten kanssa.
Crash jatkoi Euroopan unionin politiikan seuraamista hyvinvointipalveluiden nykytilanteen ja tulevaisuuden osalta.
Crashin intialainen jäsen, lääketieteen tohtori Ritu Priya vietti Suomessa noin 1,5 kk marras-joulukuussa vierailevana tutkijana Helsingin yliopiston Kehitysmaa-tutkimuksen laitoksella CIMOn myöntämän apurahan turvin. Hän teki tiivistä yhteistyötä myös Stakesin ja siellä etenkin GASPP-ohjelman kanssa (Globalism and Social Policy Programme). Priya selvittää kahdessa osassa vuosina 2008 ja 2009 toteutettavissa tutkijavierailuissa suomalaisen hyvinvointivaltion historiaa ja nykyisiä käytäntöjä ja niiden soveltamista Intiassa. Marraskuussa Crash järjesti yhteistyössä Kepan kansa kurssin Intian ja Suomen terveyspolitiikoista. Tilaisuuden pääpuhujina olivat Ritu Priya ja sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Eeva Ollila, hänkin Crashin jäsen.
Kampanjat, verkostot ja muu toiminta muiden kansalaisjärjestöjen kanssa
Crash teki sopimuksen ulkoasiainministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston kanssa tiedonkeruu- ja selvitystyöstä, aiheesta: “The possibilities of financing regional cooperation in conflict prevention, crisis management and post-conflict rehabilitation in Africa”. Crashin jäsen, professori Liisa Laakso toimi toimeksiannon vastuullisena johtajana. Muut ryhmän jäsenet olivat Markus Peltola ja Sebastien Loisel. Hanke käynnistyi vuoden 2005 puolella, mutta toteutettiin pääasiassa vuoden 2006 tammi-helmikuussa.
Kampanjat, verkostot ja muu toiminta muiden kansalaisjärjestöjen kanssa
Crash aloitti vuonna 2008 solidaarisuuskampanjan yhteistyössä Swasimaan solidaarisuusverkoston (Swaziland Solidarity Network, SSN) kanssa. Verkosto puolustaa Swasimaan asukkaita, joista valtaosa elää ahdingossa yksinvaltiuden ikeen alla. Köyhyys on maassa maailman kovinta ja HIV-tartuntoja on laajalti.
SSN toimii maanpaossa Etelä-Afrikasta käsin yhdessä Swazimaan oppositiopuolueiden ja kansalaisliikkeiden kanssa, jotka ovat kotimaassaan kiellettyjä. Solidaarisuuskampanjan tavoitteena on nostaa tietoisuutta Swazimaan tilanteesta ja vaikuttaa hallituksiin, jotta ne painostaisivat Swazimaan hallintoa suostumaan demokraattiseen muutokseen.
Crash teki vetoomuksen Swazimaan tilanteesta. Sitä levitettiin laajalti hallituksille, hallitusten välisille elimille sekä kansallisille ja kansainvälisille kansalaisjärjestöille, etenkin eteläisessä Afrikassa. Se oli ensimmäinen askel herättää tietoisuutta Swasimaan tilanteesta ja osoittaa maanpaossa oleville swazimaalaisille, että heidän asiansa on nostettu esiin globaalissa pohjoisessa.
Crash oli monen muun järjestön kanssa yhteistyössä mukana järjestämässä Helsingissä työpajan aiheesta ”Indigenous Peoples and Planetarian Environmental Justice” ja Turussa tilaisuuden "Alkuperäiskansojen ja elävän maapallon oikeudet". Tilaisuuksissa alusti ulkomaalaista vieraita, jotka olivat Suomen kautta matkalla Euroopan sosiaalisfoorumiin: Dayamani Barla (adivasi-nainen Intiasta), Vital Bambanze (Batwa-pygmikansan edustaja Burundista), Jecinaldo Barbosa Cabral (Saterê Maué intiaani, Brasilian intiaanien COIAB -verkoston koordinaattori), Sabitri Patro (adivasi nainen Intian Orissan adivasien metsäyhteisöalueelta) ja Alfonso Morales Jimenez (guatemalalainen intiaani joka työskentelee yhteistyössä CEIBA-järjestön ja kansainvälisten Maan ystävien kanssa). Toni Haapanen oli Turussa mukana Crashin edustajana. Hän piti puheenvuoron aiheesta: "Forest rights and weakening food security of the Paliyan tribals in South India”. Helsingin työpajaan Crashin edustajana osallistui Lea Kantonen.
Crash osallistui myös vuonna 2008 Amnestyn Suomen osaston Joku raja! -kampanjaan, joka nostaa esiin naisiin kohdistuva väkivaltaa. Pia Oksanen on useana vuotena ollut Crashin edustaja kampanjan työvaliokunnassa. Vuonna 2004 käynnistetty kampanja on monin tavoin uraa uurtava. Siinä tehdään ihmisoikeus-kampanjaa myös Suomessa ja Amnesty toimii aktiivisessa yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.
Crash on aktiivisesti yhteydessä Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam (VK) ry:n kanssa, jonka hallituksen jäsenenä on Crashin jäsen Outi Hakkarainen. Yhteistyötä on tehty erityisesti maailman sosiaalifoorumiprosessin tiimoilta. Crashin jäsen Vijay Pratap osallistui Crashin edustajana syyskuussa järjestettyyn Euroopan sosiaalifoorumiin (ESF) Malmössä.
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan toimintaan Crash osallistui vuoden 2008 aikana esimerkiksi sen koordinoiman kehityskysymysten tutkijatoimija-verkoston tilaisuuksissa, jotka vuonna 2008 pidettiin molemmat Helsingissä. Vuoden teemana oli kehitys ja turvallisuus. Yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Laakso toimi kommentaattorina helmikuussa 2008 järjestetyssä keskustelussa, jossa pääpuhujana oli englantilaisen INTRAC-järjestön tutkimusjohtaja Kasturi Sen. Crashin Kepa-vastaavana toimi vuonna 2008 Heli Kuusipalo.
Crash on mukana Uusi tuuli ry:n ja Estelle-laivan vuonna 2007 käynnistämässä kahvikassa-hankkeessa, jonka tarkoituksena on saada ennakkomyytyä riittävä määrä kahvia Suomessa ja muissa Euroopan maissa, jotta Estelle voi lähteä hakemaan kahvilastin Latinalaisesta Amerikasta. Kohdemaa ei ole vielä varmistunut, mutta Estelle sai vuonna 2007 ehdotuksen kahvin kuljettamisesta Meksikosta. Tämä tarjous oli vielä alustava eikä täytä koko laivaa, mutta olisi alku, jonka ympärille kahvikassaa voisi rakentaa. Meksikon tapauksessa kyseessä on zapatisteihin kuuluvien alkuperäiskansojen osuuskuntien tuottama kahvi, joka kuljetettaisiin Saksaan. Meksikosta tuotaisiin mahdollisesti myös muuta reilun kaupan kahvia (esim. Cafe Orgánico -nimellä Suomessa myytävää alkuperäiskansojen luomukahvia UCIRI-järjestöltä). Osa kahvista voitaisiin paahtaa tummaksi Saksassa, osa vaaleammaksi Tampereen kehitysmaakauppayhdistyksessä. Outi Hakkarainen toimii Crashin yhdyshenkilönä hankkeessa.
FinnWID Naiset kehitystyössä ry kutsui vuoden 2008 alulla erilaisia toimijoita perustamaan vapaamuotoista "sukupuoli ja kehityspolitiikka" -työryhmää. Ryhmän tarkoituksena on ensisijaisesti seurata sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista Suomen kehityspolitiikassa ja pitää siihen liittyviä teemoja esillä. Kansalaisyhteiskunnan edustajana FinnWID:in olisi mahdollista olla monia muita tahoja kriittisempi ja miettiä rakentavalla tavalla vaihtoehtoisia toimintamuotoja. Anja Onali toimii Crashin yhteyshenkilönä ryhmässä.
Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Yhdistyksen nettisivuja (www.crash.fi) pidettiin yllä ja päivitettiin. Crash sai ulkoasiainministeriöltä tiedotustukea Suomen sosiaalifoorumista sekä maailman sosiaalifoorumin toimintapäivästä 2008 kertovalle lehdelle. Hankkeelle palkattiin osa-aikainen päätoimittaja, joka vastasi lehden sisältösuunnitelmasta sekä kirjoittajien, taittajan ja kääntäjien rekrytoinnista. Lisäksi päätoimittaja vastasi yhteydenpidosta lehtiin, joiden välissä Sosiaalifoorumi-lehti julkaistiin. Hankkeen puitteissa tuotettiin 16-sivuinen suomenkielinen Sosiaalifoorumi-lehti, jota jaettiin ilmaisjakelulehti Voiman välissä (levikki n. 60 000 kpl); 8-sivuinen ruotsinkielinen Sosiaalifoorumi-lehti, jota jaettiin Ny Tid -sanomalehden välissä (levikki n. 2 000 kpl) ja 4-sivuinen englanninkielinen Sosiaalifoorumi-lehti ilmaisjakelulehti SixDegreesin välissä (levikki n. 40 000 kpl). Lehti julkaistiin ennen Suomen sosiaalifoorumia, joten lehti markkinoi tapahtumaa tehokkaasti.
Vetoomukset
Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakamin esityksestä Crash allekirjoitti vetoomuksen Chhattisgarhin BJP hallinnon ja poliisin kiihdyttämää ihmisoikeusaktivistien pidättämistä vastaan. Chhattisgarhissa on sisällissota, ja alkuperäisväestöä painostetaan mm. jättämään maansa teollisuusyhtiöille. Hallitus syyttää tavallisia ihmisiä ja erityisesti ihmisoikeus- ja muita aktivisteja siitä että he arvostellessaan hallitusta ihmisoikeuksien loukkaamisesta ja ympäristön tuhoamisesta muka tukisivat maolaista sissiliikettä, jota he kuitenkin myös kritisoivat. Aktivisteja on lisääntyvässä määrin pidätetty, vangittu ja uhkailtu ja heidän työtään ihmisoikeuksien, alkuperäiskansojen ja ympäristön puolesta häiritään.
Crash allerkirjoitti TWN:n kansalaisyhteiskunta-kirjeen WHO:lle. Kirjeen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota WHO:n politiikkaan ja siihen, että politiikan muotoilussa otettaisiin paremmin huomioon kansalaisyhteiskunnan näkemykset.
Vuoden 2008 talous
Crash ry:n alijäämä tilikaudelta 1.1.2008 – 31.12.2008 oli -546,10 €.
Jäsenyydet
Crash on yhdistyksenä jäsenenä Kehitysyhteistyönpalvelukeskus Kepa ry:ssä ja Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam ry:ssä.
Jäsenasiat
Vuonna 2008 Crashiin liittyi 4 uutta jäsentä. Vuoden lopussa Crashissa oli siten 31 varsinaista jäsentä ja 7 kannatusjäsentä.
Hallitus
Vuonna 2008 Crashin hallituksen varsinaisia jäseniä olivat Liisa Laakso (pj.), Heli Kuusipalo (varapj.), Lea Kantonen (varapj.), Outi Hakkarainen (sihteeri.) ja Anja Onali (rahastonhoitaja). Hallituksen varajäseniä olivat Katri Hirvonen-Nurmi, Pekka Kantonen, Riikka Kuusisto ja Marja Mutanen. Crashin hallitus kokoontui vuoden 2008 aikana 4 kertaa.
Crashin hallitus kokoontui vuoden 2006 aikana 5 kertaa, joista yksi oli samalla kesäinen tapaaminen Lea ja Pekka Kantosen luona Herman Onkimaalla.