Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Vuoden 2009 toimintakertomus

Crash ry on aatteellinen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Se tutkii ja toimii oikeudenmukaisuuden edistämiseksi, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, edesauttamalla sosiaalista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, hyvinvointia, ihmisarvoisen elämän mahdollisuuksia, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja ekologisesti kestävää kehitystä – monikulttuurisuutta kunnioittaen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa; tekee aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja; järjestää seminaareja, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä juhlia ja muita tapahtumia; osallistuu aihepiiristään käytäviin julkisiin keskusteluihin sekä on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.
Työryhmät, hankkeet ja ajankohtaiset aiheet
Crash valmisteli vuonna 2009 kehitysyhteistyöhanketta Malawissa toimivan Pemphero-järjestön organisatorisen kapasiteetin vahvistamiseksi. Yhdistys haki ja sai hankevalmistelurahaa vuoden 2010 helmikuulle suunnitellulle hankevalmistelumatkalle. Pemphero on Lungwenanan kyläläisten vuonna 2002 perustama järjestö, joka tukee perheitä, jotka kasvattavat aids-orpoja. Lapsille järjestetään ilmaista esikouluopetusta, pempherolaiset pitävät yhteisiä kotipuutarhoja ja maissipeltoja, ja ruokkivat lapsia yhteisaterioilla. Kyläläiset ovat muodostaneet myös noin 20 neuvojaa käsittävän verkoston, joka toimii 12 kylässä. Pemphero kaipaa tukea järjestötoiminnan organisointiin ja hallinnointiin sekä ohjaajien kouluttamiseen. Tällainen etelän järjestön toimintaedellytysten tukeminen sopii hyvin Crashin toimintaideaan. Hankkeen omarahoitusta on valmisteltu jo vuodesta 2008, ja hankkeelle on jo saatu useita maksatuslupauksia. Kirsi Lumatjärvi ja Heli Kuusipalo toimivat hankekoordinaattoreina.
Wixarika-museo -hankkeen työryhmä ei tavannut erikseen vuoden 2009 aikana, mutta keskusteli tarpeen mukaan hallituksen kokousten yhteydessä museo-hankkeen edistämisestä. Hakkarainen kävi Meksikon matkallaan tammikuussa keskusteluja myös tästä hankkeesta Crashin meksikolaisten kumppanien kanssa. Yhteisesti todettiin, että hankkeen seuraava vaihe on se, että Lea ja Pekka Kantonen matkustavat Meksikoon ja käyvät lisäkeskusteluja wixarika-yhteisöjen kanssa siitä, millaista museota he tarkalleen ottaen haluavat ja mihin se tulisi wixarika-alueella sijoittaa. Tällaisen matkan jälkeen Crash voi entistä paremmin jatkaa kattavien rahoitusmahdollisuuksien kartoittamista.
Crash valmisteli yhdessä Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) kanssa wixarika-yhtyeen Suomen vierailua sekä vastasi vierailun Helsingin osuudesta. Renacer de la Sierra -bändin jäseniä ovat noin 20-vuotiaat Diego Carmelo Hernandez Parra (viulisti ja solisti), Saúl Hernandez Estrada (kitaristi) ja Eleorada Ramírez Parra (kontrabasisti). Heidän espanjan ja wixarikan kielinen musiikki fuusioi meksikolaista folkia ja rockia. Kaikki bändin kolme nuorta muusikkoa ovat kotoisin Bancos de San Hipóliton yhteisöstä Sierra Madren vuorilta.
Bändin mukana Suomeen matkusti myös kaksi AJAGI-järjestön edustajaa: Jaliscon osavaltion alkuperäiskansojen oikeuksia puolustavan AJAGIn toiminnanjohtaja Carlos Chávez ja Tunuary Chávez. AJAGI antaa maaoikeuskysymyksissä lainopillista tukea myös wixarikoille. Wixarika-yhteisöjen maakysymykset olivatkin näkyvästi esillä vierailun aikana. Yhtyeen jäsenten yhteisö käy parhaillaan oikeudessa yhtä wixarika-yhteistöjen hankalinta maaoikeuskiistaa. Lisäksi juuri vierailun alla tämän kiistan käsittely ILO:ssa eteni.
Viikon ohjelma Helsingissä (13.-21.9.) oli erittäin tiivis, mutta myös hyvin onnistunut. Crash järjesti kaksi omaa kaikille avointa tilaisuutta: espanjankielisen keskustelutilaisuuden Meksikon alkuperäiskansojen ja erityisesti wixarikojen metsien ja muiden luonnonvarojen hallinnasta (noin 20 osallistujaa) ja meksikolaisen illallisen, jossa puhuttiin wixarika-yhteisöjen asemasta ja jossa Renacer de la Sierra esiintyi (noin 25 osallistujaa). Sen lisäksi Crash järjesti aktivistitapaamisen Herman Onkimaalla Lea ja Pekka Kantosen luona ja teki vierailun aikana yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Yhtye kutsuttiin esiintymään Helinä Rautavaaran museoon, Nuorisoasiankeskuksen, Maanystävien ja Luontoliiton Aurinkojuhlaan sekä epävirallisiin nuorten suomalaisten muusikoiden jameihin. Vieraista tehtiin myös aukeaman laajuinen juttu Kansan uutisten viikkolehteen.
Viikon kohokohta olivat maailmanpoliittiset wixarika-rockiltamat Cafe Mascotissa, jossa Renacer de la Sierra oli pääesiintyjä. Alkuillasta AJAGIn toiminnanjohtajaa Carlos Chavezia haastateltiin maaoikeuskysymyksistä ja sen jälkeen yhtye soitti useita tunteja. Miksaus toimi loistavasti ja yhtye sai lähes täynnä olleen Café Mascotin nauttimaan Sierra Madren vuoriston wixarika-nuorten musiikista ja monet heistä innostuivat myös tanssimaan.
Crashin intialainen jäsen, lääketieteen tohtori Ritu Priya vietti Suomessa noin kuukauden vierailevana tutkijana Helsingin yliopiston Kehitysmaa-tutkimuksen laitoksella CIMOn myöntämän apurahan turvin. Hän teki tiivistä yhteistyötä myös THL:n GASPP-ohjelman kanssa (Globalism and Social Policy Programme). Priya selvitti kahdessa osassa vuosina 2008 ja 2009 toteutettavissa tutkijavierailuissa suomalaisen hyvinvointivaltion historiaa ja nykyisiä käytäntöjä ja niiden soveltamista Intiassa.
Yhdistys tuki rahallisesti Ritu Proyan toimittaman julkaisun 'Dialogues for AIDS Control Strategies in India/South Asia' julkaisemista. Sen julkaisi Intiassa perustettu kansalaistoimijoiden verkosto Vasudhaiva Kutumbakam, jonka suomalaisessa yhdistyksessä Crash on jäsenenä.
Eteläafrikkalainen runoilija Vonani Bila vieraili Suomessa kahden viikon ajan ja keskusteli runoistaan muun muassa Maailman kirjat -tapahtumassa. Crashin jäsen Mark Waller koordinoi vierailua, jonka aikana järjestettiin illallistapaaminen Crashin puheenjohtajan Liisa Laakson luona. Vonani vieraili myös Hämeenlinnassa, Hangossa ja Tampereella.
Crashin jäsen Katri Hirvonen-Nurmi toimi kouluttajana tilaisuudessa, jossa esiteltiin parikeskustelua menetelmänä vapautuneempaan, mukavampaan ja tehokkaampaan järjestötyöhön. Crash järjesti tilaisuuden yhdessä Suomen parikeskustelijoiden (rekisteröimätön yhdistys) ja Kepan kanssa.
Lea ja Pekka Kantonen jatkoivat Crashin yhteistyön vahvistamista saamelaisten ja setukaisten kanssa.
Crash jatkoi Euroopan unionin politiikan seuraamista hyvinvointipalveluiden nykytilanteen ja tulevaisuuden osalta.
Kampanjat, verkostot ja muu toiminta muiden kansalaisjärjestöjen kanssa
Crash oli myös vuonna 2009 yhteydessä Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam (VK) ry:n kanssa, jonka hallituksen jäsenenä on Crashin jäsen Outi Hakkarainen. Yhteistyötä on tehty erityisesti maailman sosiaalifoorumiprosessin tiimoilta.
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan toimintaan Crash osallistui vuoden 2009 aikana esimerkiksi sen koordinoiman kehityskysymysten tutkijatoimija-verkoston tilaisuuksissa. Vuoden teemana oli ilmastonmuutos ja kehitys. Crashin Kepa-vastaavana toimi edelleen Heli Kuusipalo.
Crash osallistui myös vuonna 2009 Amnestyn Suomen osaston Joku raja! -kampanjaan, joka nostaa esiin naisiin kohdistuva väkivaltaa. Vuonna 2004 käynnistetty kampanja on monin tavoin uraa uurtava. Siinä tehdään ihmisoikeus-kampanjaa myös Suomessa ja Amnesty toimii aktiivisessa yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Crashin edustaja kampanjassa on Anja Onali.
Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Yhdistyksen nettisivuja (www.crash.fi) pidettiin yllä ja päivitettiin. Crash sai ulkoasiainministeriöltä tiedotustukea Suomen sosiaalifoorumista sekä maailman sosiaalifoorumin toimintapäivästä 2009 kertovalle lehdelle. Hankkeelle palkattiin osa-aikainen päätoimittaja, joka vastasi lehden sisältösuunnitelmasta sekä kirjoittajien, taittajan ja kääntäjien rekrytoinnista. Lisäksi päätoimittaja vastasi yhteydenpidosta lehtiin, joiden välissä Sosiaalifoorumi-lehti julkaistiin. Hankkeen puitteissa tuotettiin 16-sivuinen suomenkielinen Sosiaalifoorumi-lehti, jota jaettiin ilmaisjakelulehti Voiman välissä (levikki n. 60 000 kpl); 8-sivuinen ruotsinkielinen Sosiaalifoorumi-lehti, jota jaettiin Ny Tid -sanomalehden välissä (levikki n. 2 000 kpl) ja 4-sivuinen englanninkielinen Sosiaalifoorumi-lehti ilmaisjakelulehti SixDegreesin välissä (levikki n. 40 000 kpl). Lehti julkaistiin ennen Suomen sosiaalifoorumia, joten lehti markkinoi tapahtumaa tehokkaasti.
Vetoomukset
Crash teki vetoomuksen Swazimaan tilanteesta Etelä-Afrikan viranomaisille. Kuningas Mswati III hallitsee maata itsevaltaisesti ja opposition jäseniä on vangittu ja kidutettu. Poliittiset puolueet ja ammattiyhdistykset on kielletty. Tätä Crashin solidaarisuuden ilmausta Swasimaan ihmisille kierrätettiin laajasti kansallisille ja kansainvälisille kansalaisjärjestöille Etelä-Afrikassa sekä myös hallitusten välisille elimille. Vetoomus onnistui tavoitteessaan eli nosti tietoisuutta asiasta ja toi esiin maanpaossa eläville swasimaalaisille, että heidän asiaa ajetaan myös Pohjois-Euroopassa.
Vuoden 2009 talous
Crash ry:n alijäämä tilikaudelta 1.1.2009 – 31.12.2009 oli -945,54 €.
Jäsenyydet
Crash on yhdistyksenä jäsenenä Kehitysyhteistyönpalvelukeskus Kepa ry:ssä ja Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam ry:ssä.
Jäsenasiat
Vuonna 2009 Crashiin ei liittynyt uusia jäseniä, joten vuoden lopussa Crashissa oli 31 varsinaista jäsentä ja 7 kannatusjäsentä.
Hallitus
Vuonna 2009 Crashin hallituksen varsinaisia jäseniä olivat Liisa Laakso (pj.), Heli Kuusipalo (varapj.), Lea Kantonen (varapj.), Outi Hakkarainen (sihteeri.) ja Anja Onali (rahastonhoitaja). Hallituksen varajäseniä olivat Katri Hirvonen-Nurmi, Pekka Kantonen, Riikka Kuusisto ja Marja Mutanen. Crashin hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana 5 kertaa.