Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Vuoden 2010 toimintakertomus

Crash ry on aatteellinen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Se tutkii ja toimii oikeudenmukaisuuden edistämiseksi, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, edesauttamalla sosiaalista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, hyvinvointia, ihmisarvoisen elämän mahdollisuuksia, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja ekologisesti kestävää kehitystä – monikulttuurisuutta kunnioittaen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa; tekee aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja; järjestää seminaareja, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä juhlia ja muita tapahtumia; osallistuu aihepiiristään käytäviin julkisiin keskusteluihin sekä on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.
Työryhmät, hankkeet ja ajankohtaiset aiheet
Crash valmisteli vuonna 2010 kehitysyhteistyöhanketta Malawissa toimivan Pemphero-järjestön organisatorisen kapasiteetin vahvistamiseksi. Yhdistys haki ja sai hankevalmistelurahaa vuoden 2010 helmikuulle suunnitellulle hankevalmistelu-matkalle. Pemphero on Lungwenanan kyläläisten vuonna 2002 perustama järjestö, joka tukee perheitä, jotka kasvattavat aids-orpoja. Lapsille järjestetään ilmaista esikouluopetusta, pempherolaiset pitävät yhteisiä kotipuutarhoja ja maissipeltoja, ja ruokkivat lapsia yhteisaterioilla. Kyläläiset ovat muodostaneet myös noin 20 neuvojaa käsittävän verkoston, joka toimii 12 kylässä. Pemphero kaipaa tukea järjestötoimin-nan organisointiin ja hallinnointiin sekä ohjaajien kouluttamiseen. Tällainen etelän järjestön toimintaedellytysten tukeminen sopii hyvin Crashin toimintaideaan. Hankkeen omarahoitusta on valmisteltu jo vuodesta 2008, ja hankkeelle on jo saatu useita maksatuksia ja maksatuslupauksia. Kirsi Lumatjärvi ja Heli Kuusipalo toimivat hankekoordi-naattoreina. Crash haki hanketukea kolmivuotiselle hankkeelle, mutta sai kielteisen päätöksen puutteellisen hakemuksen vuoksi.
Crash toteutti keväällä 2010 vuodelle 2009 alun perin suunnitellun viestintähankkeen ”talous- ja kehitysdialogit”, koska intialainen kirjailija-toimittaja-aktivisti Rajni Bakshi ei päässyt aikaisemmin tulemaan. Crash järjesti hänelle useita yleisötilaisuuksia ja järjestötapaamisia, joihin osallistui yhteensä satoja ihmisiä. Maailman kylässä -festivaalissa järjestettiin kolme keskustelua, minkä lisäksi hänellä oli Helsingissä 11 ja Tampereellla 7 tapaamista, muun muassa seuraavien järjestöjen kanssa: Kepa, Stadin Aikapankki, Ympäristö ja kehitys, Pakolaisapu ja Tampereen Sosiaalifoorumi.
Näissä tilaisuuksissa ja tapaamisissa keskusteltiin muun muassa kestävän talouden ja hyvinvoinnin mahdollisuuksista, talouden ja kehityksen dynamiikasta ja vuorovaikutuksesta, sosiaalisesti oikeudenmukaisista ja ekologisesti kestävistä globaaleista vaihtoehdoista, naisten roolista taloudessa ja sellaisista talousjärjestelmissä, jotka kykenevät tukemaan ja voimistamaan ihmisiä yhteiskunnassa. Aiheet käsittelivät myös Intian yhteiskunnallisia ja poliittisia liikkeitä ja luovemman ja vaihtoehtoisen kehitysmallin mahdollisuuksia. Dialogeissa käsiteltiin myös kehityspoliittisessa keskustelussa ajankohtaista näkökulmaa eli ”degrowth”-mallia.
Bakshin kirjat käsittelevät laajalti näitä samoja aiheita. Hankkeen tavoitteena oli laventaa keskustelua mahdollisista tavoista järjestää taloutta ja erityisesti kansainvälistä taloutta. Tavoitteena oli tarjota taustamateriaalia, jossa tuodaan esiin vaihtoehtoja nykyiselle talousjärjestelmälle, sekä uuden talouden malleja. Tavoitteena oli myös luoda uusia kontakteja suomalaisten talouden ja kehityksen alalla toimivien tahojen ja kestäviä talousmalleja toteuttaneiden tai tutkineiden tahojen välillä. Bakshin uusin kirja on nimeltään ”Bazaars, Conversations and Freedom”.
Crash sai vuodelle 2010 ulkoasiainministeriöltä tiedotustukea ilmastoaiheisen keittokirjan työstämiseksi. Tuki oli kuitenkin vain puolet haetusta, joten kirjaa ei vielä vuoden 2010 saatu valmiiksi, joskin valtaosa sen ruokaohjeista, ruokakuvista ja aineista tehtiin, otettiin ja hankittiin vuoden 2010 aikana. Vuodelle 2011 haettiin ja saatiin laajennetulle hankkeelle ulkoministeriöltä lisärahoitusta sillä idealla, että kirjan lisäksi pidetään seminaari ja ruokakurssi.
Crash aloitti vuoden 2010 aikana yhteistyön meksikolaisen Comunicación indígena -järjestön kanssa tavoitteena aloittaa vuonna 2012 yhteinen kolmivuotinen kehitysyhteistyöhanke, jossa muun muassa tuetaan Etelä-Meksikon Oaxacan osavaltiossa usein intiaanikylien yhteisöradioiden varustamista ja koulutetaan näiden yhteisöradion käyttäjiä niin ohjelman tekemisessä kuin radion huoltamisessa. Hanke on jatkoa meksikolaisen kumppanin vuosina 2008–2010 Kansan radioliiton kanssa toteutetulle vastaavalle hankkeelle. Sen ohjausryhmässä toimi Crashin edustajana Outi Hakkarainen, joka myös vieraili Oaxacassa vuonna 2008. Hankkeessa on tuettu noin kahtakymmentä kylää yhteisöradion perustamisessa tai jo toimivan radion kestävyyden parantamisessa. Hanke on tarjonnut kylille niiden yksilöllisistä tarpeista riippuen jotain tai kaikkia seuraavista: teknistä ja journalistista koulutusta, teknistä neuvontaa, seurantaa ja tukea. Sen lisäksi hanke on luonut tilan, jossa hyvin erilaisista intiaanikulttuureista tulevat yhteisöradioissa työskentelevät kyläläiset ovat voineet kulkea yhdessä ja oppia toisiltaan. Vuoristossa sijaitsevissa Oaxacan alkuperäiskansojen kylissä ei yleensä ole mitään mediaa. Kun maa vyöryy tai järisee, ei kylissä usein ole mitään tietoa mistä on kyse. Kun koulutustaso on matala, eikä tietoa ole, alkuperäiskansojen luonnonvaroja hyväksikäyttävien suuryritysten ja erilaisten perinteisten huijareiden on toisinaan uskomattoman helppo käyttää kyläläisiä hyväkseen. Siksi hyvin yksinkertainen ja edullinen yhteisöradio on kylissä suuri asia.
Wixarika-yhteistyö rajoittui vuoden 2010 aikana yleiseen yhteydenpitoon sähköpostitse Meksikon yhteistyökumppanien AJAGI- ja COA-järjestöjen kanssa. Vaikka museo-hanketta ei edistetty, sitä jatketaan tulevina vuosina.
Lea ja Pekka Kantonen jatkoivat Crashin yhteistyön vahvistamista saamelaisten ja setukaisten kanssa. He osallistuivat 27.-29. toukokuuta Islannissa konferenssiin ”Art in Translation: International Conference on Language and the Arts”, missä he esittelivät Crashin puitteissa toteutettujen wixarika- ja setukaisdelegaatioiden kiertomatkojen taiteellisisa ulottuvuuksia ja herättivät keskustelua vähemmistökielten merkityksestä kulttuuriyhteustyössä. Kantoset osallistuivat myös Etelä-Suomessa asuvien saamelaisten kielen ja kulttuurinelvytyshanketta tukevien näyttelyiden suunnitteluun yhteistyössä City-Sámit -yhdistyksen kanssa.
Crash jatkoi Euroopan unionin politiikan seuraamista hyvinvointipalveluiden nykytilanteen ja tulevaisuuden osalta.
Crash vastasi suomalaisille kansalaisjärjestöille suunnattuun kyselyyn omasta ilmastotyöstään. Kehys ry toteutetti selvityksen ulkoasiainministeriön toimeksiannosta.
Kampanjat, verkostot ja muu toiminta muiden kansalaisjärjestöjen kanssa
Crash teki vuoden 2010 aikana yhteistyötä useiden suomalaisten järjestöjen (etenkin Uusi tuuli, Friends of Jyri Jaakkola, Maan ystävät ja Amnesty) kanssa suomalaisen aktivistin Jyri Jaakkolan ja meksikolaisen ihmisoikeustoimijan Bety Cariñon Meksikon Oaxacassa tapahtuneisiin murhiin liittyen. Puolisotilaallinen joukko ampui heidät hyökätessään San Juan Copalan triqui-yhteisöä tukemaan pyrkineen ihmisoikeusjärjestöjen avustussaattuetta vastaan.
Crash on Meksiko-asiantuntijan ja ystäväjärjestön roolissa avustanut muun muassa vetoomuksen työstämisessä Meksikon liittovaltion presidentille ja hallitukselle sekä triqui-intiaanien historian ja alueen nykyisen väkivaltaisen tilanteen taustojen selvittämisessä. Crash on myös allekirjoittanut muita vetoomuksia ja yhdistyksen jäsen Outi Hakkarainen oli yhtenä alustajana tilaisuudessa ”Kamppailu autonomian puolesta Meksikossa, Intiassa ja Brasiliassa”, jonka Maan ystävät, Uusi tuuli, Siemenpuun Intia-ryhmä järjestivät Tampereella työväenmuseo Werstaalla.
Lea ja Pekka Kantonen toteuttivat yhteistyössä videotaiteilija Pekka Niskasen, Kuvataideakatemian, Uusi Tuuli -järjestön kanssa alkuperäiskansojen oikeuksia käsitteleviä ja Jyri Jaakkolan muistoa kunnioittavia näyttelyitä. Näyttelyt valottivat eri näkökulmista syitä, miksi Jaakkolan oli tärkeää työskennellä alkuperäiskansojen kanssa sekä ilmaista taiteen keinoin muistoja ja kokemuksia, joita ei sanoiksi voi pukea. Tarkoituksena oli tehdä Jaakkolan ja Cariñon muistoa ja heille tärkeitä asioita näkyviksi kauniilla ja kunnioittavalla tavalla.
Katri Hirvonen-Nurmi ja Lea Kantonen olvat mukana järjestämässä "Sankarit 2010: El día de los muertos" -näyttelyä Helinä Rautavaara -museoon. Näyttelyyn toi oman näkökulmansa Kuvataideakatemian aktivistitaiteen kurssi !Oaxaca!. Kurssilaiset halusivat meksikolaisen lahjapöydän ääressä muistaa Jyri Jaakkolaa ja hänen meksikolaisia kohtalotovereitaan.
Crashin Meksiko-työhön kuului vuonna 2010 myös yhteistyö suomalaisten tutkijoiden ja Vasemmistofoorumin kanssa, jotka järjestivät tunnetun meksikolaisen valokuvaajan Ricardo Trabulsin vierailun ja näyttelyn Suomen valokuvataiteenmuseossa Kaapelitehtaalla. Näyttely toi suomalaisille nähtäväksi zapatistien toivoa herättävän vaihtoehdon. Tämän maailmalla kiertävän näyttelyn tarkoituksena on herättää keskustelua näyttelypaikkakunnan tai -maan ongelmista ja vahvuuksista sekä ihmisten mahdollisuuksista vaikuttaa siihen, millaiseksi oman yhteisön elämä muodostuu. Zapatistit puhuvat solidaarisuudesta, yhteisön tarpeellisuudesta ja toivosta, jotka kantavat läpi ihmiselämän. Omalla toiminnallaan he ovat herättäneet universaaleja kysymyksiä politiikasta, yhteiskunnasta ja kulttuurienvälisistä suhteista. Näyttelyyn liittyi useita yleisötilaisuuksia, joissa keskusteltiin muun muassa toisenlaisen elämän mahdollisuudesta Meksikossa ja Suomessa, politiikan ja kansalaisyhteiskunnan uudelleenajattelusta sekä zapatistien opeista suomalaisille. Näyttelyssä ja tilaisuuksissa liikuttiin taiteen ja dokumenti, aktivismin ja valtiovallan rajapinnoilla. Näyttelyä koordinoi Zapatismon tietokeskus Cedoz (www.cedoz.org). Trabulsi vieraili myös Crashin jäsenen Lea Kantosen Kuvataideakatemiassa pitämällä kurssilla keskustelemassa opiskelijoiden kanssa.
Crash oli myös vuonna 2010 mukana Amnestyn Suomen osaston Joku raja! -kampanjaan, joka nostaa esiin naisiin kohdistuva väkivaltaa. Kampanjassa tehdään ihmisoikeus-kampanjaa myös Suomessa ja Amnesty toimii aktiivisessa yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Crashin edustaja kampanjassa oli Anja Onali. Vuonna 2010 kampanja saavutti lyhyen aikavälin tavoitteensa muutosten aikaansaamiseksi seksuaalirikoslainsäädännössä.
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan jäsenenä Crash osallistui vuonna 2010 Maailma kylässä-tapahtumaan ja allekirjoitti vetoomuksen kehitysyhteistyö-määrärahojen tavoitetasoon pääsemiseksi. Yhdistyksen Kepa-yhteyshenkilönä jatkoi Heli Kuusipalo. Crashin jäsen Outi Hakkarainen jatkoi vuonna 2010 Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam (VK) ry:n hallituksessa.
Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Yhdistyksen nettisivuja (www.crash.fi) pidettiin yllä ja päivitettiin.
Vuoden 2010 talous
Crash ry:n ylijäämä tilikaudelta 1.1.2010 – 31.12.2010 oli +1607,70 €.
Jäsenyydet
Crash on yhdistyksenä jäsenenä Kehitysyhteistyönpalvelukeskus Kepa ry:ssä ja Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam ry:ssä.
Jäsenasiat
Vuonna 2010 Crashiin liittyi kolme uutta jäsentä sekä ensimmäinen yhteisöjäsen Camino. Vuoden lopussa Crashissa oli siten 33 varsinaista jäsentä ja 8 kannatusjäsentä, joista yksi yhteisöjäsen.
Hallitus
Vuonna 2010 Crashin hallituksen varsinaisia jäseniä olivat Heli Kuusipalo (puheenjohtaja), Liisa Laakso (varapj.), Lea Kantonen (varapj.), Katri Hirvonen-Nurmi (sihteeri) ja Outi Hakkarainen (rahastonhoitaja). Hallituksen varajäsenenä oli Riikka Kuusisto ja Pekka Kantonen. Katri Hirvonen-Nurmi siirtyi vara-jäsenestä varsinaiseksi jäseneksi toukokuussa 2010, kun rahastonhoitajaksi valittu Anja Onali erosi Crashin hallituksen jäsenyydestä. Tuolloin Outi Hakkarainen siirtyi sihteeristä rahastonhoitajaksi ja uudeksi sihteeriksi valittiin Katri Hirvonen-Nurmi. Crashin hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana 5 kertaa.