Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Vuoden 2011 toimintakertomus

Crash ry on aatteellinen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Se tutkii ja toimii oikeudenmukaisuuden edistämiseksi, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, edesauttamalla sosiaalista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, hyvinvointia, ihmisarvoisen elämän mahdollisuuksia, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja ekologisesti kestävää kehitystä – monikulttuurisuutta kunnioittaen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa; tekee aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja; järjestää seminaareja, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä juhlia ja muita tapahtumia; osallistuu aihepiiristään käytäviin julkisiin keskusteluihin sekä on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.
Työryhmät, hankkeet ja ajankohtaiset aiheet
Crash jatkoi vuonna 2011 kolmivuotisen kehitysyhteistyöhankkeen valmistelua Malawissa toimivan Pemphero-järjestön organisatorisen kapasiteetin ja Lungwenan alueen kylien ruokaturvan vahvistamiseksi ja haki sille ulkoasiainministeriöltä hanketukea vuosille 2012-14. Tuota tukea ei kuitenkaan järjestölle myönnetty, koska hakemuksen ei katsottu vielä olleen riittävän pitkälle työstetty. Crash päätti hakea hankkeelle rahoitusta uudelleen, vuosille 2013-2014. Hankkeelle on jo kerätty reilusti omarahoitusta, myös vuoden 2011 aikana.
Pemphero on Lungwenan alueella asuvien aktiivisten ihmisten vuonna 2002 perustama järjestö, joka tukee alueen perheiden toimeentuloa kaiken kaikkiaan ja etenkin niiden, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat. Näissä perheissä saattaa olla paljon lapsia, ne saattavat kasvattaa aids-orpoja tai niiden päänä toimivat hyvin vanhat tai nuoret ihmiset. Pempheron aktivistit antavat lapsille ilmaista esikouluopetusta, pitävät kylien yhteisiä kotipuutarhoja ja maissipeltoja sekä ruokkivat lapsia yhteisaterioilla. Kyläläiset ovat muodostaneet myös noin 20 neuvojaa käsittävän verkoston, joka toimii 12 kylässä. Pempheron organisatorisella vahvistamisella pyritään siihen, että sillä olisi entistä paremmat edellytykset arvioida Lungwenan alueen yhteiskunnallista toimintaympäristöä, luoda yhteyksiä paikallisiin viranomaisiin ja muihin kansalaisjärjestöihin sekä tuntea paikallisten asukkaiden oikeudet, voidakseen niitä entistä vahvemmin tulevaisuudessa puolustaa.
Crash ja Pemphero olivat kaiken kaikkiaan aktiivisesti yhteydessä keskenään vuonna 2011, ja Heli Kuusipalo vieraili Pempherossa kaksi kertaa, maalis- ja syyskuussa.
Crash valmisteli vuoden 2011 aikana myös toista kehitysyhteistyöhankehakemusta eli jatkohanketta (2012-2014) aikaisemmin (2008-2010) Kansan radioliiton koordinoimalle "Ääni intiaanikylille" -hankkeelle, jossa tuettiin Meksikossa Oaxacan osavaltiossa alkuperäiskansojen yhteisöradioita. Hankkeen toisen vaiheen tavoitteena olisi ollut vahvistaa erityisesti naisten ja nuorten äänen kuulumista yhteisöradioissa. Hankkeen paikallinen kumppani on Tecnologías Comunitarias –kollektiivi. Suomessa hanke oltaisiin toteutettu yhteistyössä Camino ry:n kanssa, joka on Crashin yhteisöjäsen. Hankehakemusta ei kuitenkaan käsitelty, koska edellisen vaiheen raportointia ei oltu vielä hyväksytty. Crash ja Camino sekä etenkin hankevastaava Anna-Reetta Korhonen ovat kuitenkin pitäneet aktiivisesti yhteyttä meksikolaisen kumppanin kanssa ja hankkeelle on kerätty omarahoitusta vuoden 2011 aikana muun muassa myymällä korvakoruja ja huiveja.
Wixarika-museo -hankkeen työryhmä ei tavannut erikseen vuoden 2011 aikana, mutta keskusteli hallituksen kokousten yhteydessä museo-hankkeen edistämisestä. Uusia mahdollisia yhteistyökumppaneita etsittiin Suomesta myös. Yhteisesti todettiin, että hankkeen seuraava vaihe on se, että Lea ja Pekka Kantonen matkustavat Meksikoon ja käyvät lisäkeskusteluja wixarika-yhteisöjen kanssa siitä, millaista museota he tarkalleen ottaen haluavat ja mihin se tulisi wixarika-alueella sijoittaa. Tällaisen matkan jälkeen Crash voi entistä paremmin jatkaa kattavien rahoitusmahdollisuuksien kartoittamista.
Lea ja Pekka Kantonen toteuttivat yhteistyössä videotaiteilija Pekka Niskasen, Kuvataideakatemian ja Uusi Tuuli -järjestön kanssa alkuperäiskansojen oikeuksia käsitteleviä ja Jyri Jaakkolan muistoa kunnioittavia näyttelyjä. Katri Hirvonen-Nurmi oli mukana järjestämässä näyttelyä Helinä Rautavaara-museoon. Kantoset osallistuivat kielen ja kulttuurinelvytyshanketta tukevien näyttelyiden suunnitteluun yhteistyössä City-Sámit -yhdistyksen kanssa.
Kampanjat, verkostot ja muu toiminta muiden kansalaisjärjestöjen kanssa
Crash oli myös vuonna 2011 yhteydessä Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam (VK) ry:n kanssa, jonka hallituksen jäsenenä on Crashin jäsen Outi Hakkarainen. Yhteistyötä on tehty erityisesti maailma kylässä -festivaalin vierailun tiimoilta sekä intialaisten kumppaneiden (Lokayan ja CSDS - Centre for Study of Developing Societies) Suomen vierailujen yhteydessä.
Crash teki vuoden 2011 aikana yhteistyötä suomalaisten järjestöjen (Uusi tuuli, Friends of Jyri Jaakkola, Maan ystävät ja Amnesty) kanssa suomalaisen aktivistin Jyri Jaakkolan ja meksikolaisen ihmisoikeustoimijan Bety Cariñon Meksikon Oaxacassa tapahtuneisiin murhiin liittyen.
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan toimintaan Crash osallistui vuoden 2011 aikana esimerkiksi vuosikokouksen valmistelussa. Crash ehdotti jäsentään Elina Vuolaa yhdessä usean muun järjestön kanssa Kepan puheenjohtajaksi ja valittiin tehtävään kaksivuotiseksi kaudeksi yksimielisesti Kepan syyskokouksessa. Crashin Kepa-vastaavana toimi edelleen Heli Kuusipalo.
Crash oli myös vuonna 2011 mukana Amnestyn Suomen osaston Joku raja! -kampanjassa, joka nostaa esiin naisiin kohdistuva väkivaltaa. Kampanjassa tehdään ihmisoikeus-kampanjaa myös Suomessa ja Amnesty toimii aktiivisessa yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.
Crash järjesti yhteistyössä Camino ry:n ja Helsingin Seurakuntayhtymän yhteiskunnallinen työn kanssa keskustelutilaisuuden: "Miten rauhan kulttuuria rakennetaan Oaxacan intiaanikylissä?" Tilaisuudessa alusti fransiskaanipappi Isä Miguel. Hän kertoi siitä, miten väkivallan kierre on saatu katkaistua Oaxacan vuoristossa sijaitsevassa San Miguel Panixtlahuacan chatino-intiaanikylässä, jossa on pitkä väkivallan historia. Rauhan kulttuurin luomisessa seurakunnalla on ollut tärkeä rooli. Työssä keskeisenä työkaluna on ollut kylän yhteisöradio, jonka toimintaa on tukenut suomalaisten tukema Ääni intiaanikylille -hanke.
Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Crash sai vuonna 2010 ulkoasiainministeriön viestintä ja kansainvälisyyskasvatuksen (VKK) määrärahoista 14 000 euroa hankkeelle ”Syömällä ilmastonmuutos kuriin”, jonka pääasiallisena tuotoksena oli tarkoitus olla ilmastosensitiivinen keittokirja. Tuki oli vain puolet anotusta, joten kirja saatiin vain osittain työstettyä vuoden 2010 aikana. Crash haki siten rahoitusta uudelle VKK-hankkeelle "Arkista ilmastotietoutta: herkullista ja terveellistä lähiruokaa maailman mausteilla", josta keittokirjan viimeistely oli osa. Sen lisäksi suunnitelmaan kuului seminaarin ja ruokakurssin järjestäminen. Rahoitusta myönnettiin 11 000 ja sillä pystyttiin työstmään kirja valmiiksi ja järjestämään seminaari, jonka ajankohta siirtyi vuoden 2012 puolelle.
"Dolce patata - ja muuta ihanaa kasviksista" -keittokirja ilmestyi lokakuussa 2011. Kirja julkaistiin ravitsemusasiantuntoka Heli Kuusipalon nimellä, mutta kirjan asiatekstien työstämiseen osallistui myös Outi Hakkarainen. He esittelivät uunituoretta kirjaa Helsingin kirjamessujen koekeittössä, jossa yleisöä oli paikalla noin 50-100 henkeä. Kuusipalo myös esitteli kirjaa ennakkoon Maailman kirjat -tapahtumassa toukokuussa. Monet lehdet ovat julkaisseet kirjasta arvostelun, muun muassa Tiedelehti, Hyvä terveys, Kirkko ja kaupunki, Kotilääkäri, Kotiliesi, Maku, Gloria, Anna, Mökki, Iltalehti, Maaseudun tulevaisuus, Huili, Bolus (Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen lehti) ja netissä ilmestyvä Ruokatiedon uutiset. Kirja on kaiken kaikkiaan saanut hyvän vastaanoton ja erityisesti myönteistä palautetta on annettu ruokaohjeiden selkeydestä, värikkäästä taitosta ja asiatekstien sisällöstä. Crash on jakanut vuoden 2011 aikana suurimman osan niistä 500 kirjasta, jotka ulkoasiainministeriön tuen ehtona tulee ilmaiseksi jakaa. Lisäksi noin 20 kirjaa vietiin pyynnöstä ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikköön, josta niitä on annettu eri tahoille lahjaksi.
Outi Hakkarainen kirjoitti kaksi artikkelia Toinen Meksiko -verkkosivustolle (www.toinenmeksiko.org): "Väkivallan historiasta rauhanomaiseen autonomiaan? Triqui-kansan ja San Juan Copalan tarinat" ja "Intiaanikansa kieltäytyy kuolemasta - maa on meksikolaisen wixarika-kulttuurin elinehto".
Yhdistyksen nettisivuja (www.crash.fi) pidettiin yllä ja päivitettiin.
Vetoomukset
Crash oli edelleen vuonna 2011 Uuden tuulen apuna vetoomusten työstämisessä ja aineistojen kääntämisessä espanjasta suomeen liittyen Jyri Jaakolan murhaan Meksikossa huhtikuussa 2010.
Vuoden 2011 talous
Crash ry:n 1.1.2011– 31.12.2011 oli 2687,88 €.
Jäsenyydet
Crash on yhdistyksenä jäsenenä Kehitysyhteistyönpalvelukeskus Kepa ry:ssä ja Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam ry:ssä.
Jäsenasiat
Vuonna 2011 Crashiin liittyi yksi uusi jäsen. Vuoden lopussa Crashissa oli siten 34 varsinaista jäsentä ja 8 kannatusjäsentä, joista yksi yhteisöjäsen.
Hallitus
Vuonna 2011 Crashin hallituksen varsinaisia jäseniä olivat Heli Kuusipalo (puheenjohtaja), Liisa Laakso (varapj.), Lea Kantonen (varapj.), Katri Hirvonen-Nurmi (sihteeri), Outi Hakkarainen (rahastonhoitaja) ja Anna-Reetta Korhonen. Hallituksen varajäsenenä olivat Pekka Kantonen, Riikka Kuusisto ja Reija Mikkola. Crashin hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 4 kertaa.